Hører folkehelse, politikk og kyststi sammen?

Rundt 30 personer var møtt fram for å gå kyststien fra Pers Have til Amalienborg sammen med ordfører Jan Oddvar Skisland.

bilde av Ordfører Jan Oddvar Skisland og Hallvard Auestad, leder av demokratienhetenFra venstre ordfører Jan Oddvar Skisland og Hallvard Auestad, leder av Demokratienheten (Foto: Kristiansand kommune) 

Formålet med arrangementet demokratistien var å koble sammen innbyggere og politikere rundt temaet kyststi. Men de fremmøtte skulle også ha mulighet for å snakke med politikerne om helt andre ting.  I tillegg til Skisland, møtte både Reidar Heivold, Jannicke Arnesen, Svein-Harald Mosvold Knudsen og Hildegunn Tønnessen Seip.

Ordføreren innledet med å fortelle om hans ambisjon om å jobbe for bedre folkehelse i Kristiansand, og snakket om betydningen av gode turstier for å få dette til.

Kyststi var et begrep som dukket opp på 80-tallet, og som siden har spredd seg til hele landet. I år er det planlagt to strekninger med kyststi i Kristiansand, og flere kommer.  Tirsdagens tur gikk gjennom et område hvor det før var industri, men som er omregulert til boliger hvor Skeie eiendom er i gang med å bygge boliger.

folk som går sammen langs kyststien.Det var flere som benyttet annledningen til å gå sammen med ordfører (Foto: Kristiansand kommune)

Pers have var en gave fra Per Ulstrup til Kristiansand kommune.  En ekstra bonus for de fremmøtte var at tidligere parksjef Svein Ole Breland møtte opp.  Breland kan både historien om gaven, og er et aktivt medlem i Stiftelsen Pers have. Han orienterte om de fremtidige planene for parken, blant annet å gjøre den til en skulpturpark. De har et sterkt ønske om å kjøpe skulpturene som er utført av kunstner Dagfin Kjølsrud, men mangler penger. 

Les mer i dette arkivklippet fra Fædrelandsvennen

Kyststien går gjennom smågater og snarveier i området mellom Auglandsbukta og Lumber.  Andre på stoppested på vandringen var ved badebrygga på Jaktodden.  Her fortalte Tom Bredesen i Skeie Eiendom om utbyggingen av området og hvordan utbygger vil legge til rette for offentlige møteplasser.

mange mennesker som sitter langs kystien. Her får deltagerne høre litt historie (Foto: Kristiansand kommune)

Deretter gikk veien videre til Amalienborg, prakteiendommen hvor Kirsten Flagstad bodde i årene 1941 og fram til hun døde i 1962.  Tom Bredesen fortalte om Kirsten Flagstads, til dels tragiske, liv etter krigen, hvor hun ble trakassert og hetset på grunn av mannens NS-sympatier.

Etter Skeies fortelling om sopranens liv, ble det servert kaffe og Twist.  De fremmøtte så ut til å hygge seg sammen og ble værende en god stund etter at arrangementet var over. Hallvard Auestad var som arrangør svært fornøyd med både fremmøte og opplegg, og mener dette er en form som kan videreutvikles som uformell dialogarena mellom innbyggere og politikere.   Før turen ble det utdelt lapper med QR-koder som var lenket til et kart med flere stier som er tilrettelagt av Parkvesenet.

QR kode.