- Det blir tøffere

Helse- og mestring må redusere utgiftene og endre måten oppgaver løses på. Brukere, pårørende og ansatte kommer til å merke endringer. ​ – Vi skal gi gode og forsvarlige tjenester, men vi kan ikke fortsette som før, sier helse- og mestringsdirektøren.

– De store utfordringene i helse- og omsorgstjenestene er satt grundig på dagsordenen i hele Norge over lang tid. Nå blir endringene merkbare i våre tjenester i Kristiansand, sier helse- og mestringsdirektør Brede Skaalerud. 

Utfordringene er tatt inn i kommunens budsjett som er vedtatt av bystyret: Økonomiplanen for 2023 –2026. Det er ikke mulig å finne nok ressurser ved å redusere på administrasjon eller lignende grep. 

–​​​​​​​ Vi er nødt til å endre måten vi jobber på. Situasjonen krever bærekraftige løsninger over lang tid, sier Skaalerud. 

Lar seg løse

Men han er trygg på at utfordringene lar seg løse. 

Helsepersonellkommisjonens rapport “Tid for handling” ble presentert 2. februar og beskriver hele Norge. Det er allerede vanskelig å få tak i riktig personell, og rapporten slår fast at det skal stramme seg enda mer til i årene frem mot 2040.  

Utfordringene lar seg ikke løse ved å bruke mer penger.  

 

  •  Innbyggerne i Kristiansand skal fortsatt få dekket behov for gode tjenester. Flere brukere og pårørende vil likevel oppleve at tjenester opphører, reduseres eller endres på andre måter.  
  • Kristiansand skal fortsatt være en hjemmetjenestekommune der befolkningen får bo trygt i eget hjem og nærmiljø så lenge som mulig. 

–​​​​​​​ Riktige endringer, riktige prioriteringer og nye måter å jobbe på vil sikre at vi løser nødvendige oppgaver på en forsvarlig måte. Vi skal tilby givende arbeidsplasser fremover også, sier Skaalerud. 

Sikre lovpålagte tjenester 

De store driftsutfordringene vil gjøre det nødvendig med tiltak på flere områder for å redusere aktivitet. Det blir omprioriteringer mellom tjenester, og en må redusere nivå på tjenester. Lovpålagte oppgaver må prioriteres.  

Endringer gjøres innen det som er faglig forsvarlig.  

Tøft for ansatte 

Skaalerud ser tydelig at det også vil bli utfordrende for ansatte som er tett på brukere og pårørende. 

–​​​​​​​ Ansatte er de første til å få reaksjonene, og noen vil oppleve at tilbud de er med å gi reduseres eller må avsluttes. Det kan bli tøft, sier Skaalerud.   

Han slår fast at det vil være delte meninger om hva som er viktigst, og den enkeltes forventning knytter seg helt naturlig til egne utfordringer eller egen arbeidsplass. Gjennomganger vil avklare hvilke tjenester som blir påvirket.  

–​​​​​​​ En er allerede i gang med å endre bemanning flere steder. Endringer i turnus vil føre til at enkelte steder vil det være færre på jobb, sier Skaalerud. 

Veien videre

Skaalerud peker videre på at en skal gå gjennom oppgavefordeling, og se hvilke muligheter som finnes i bruk av digitale- og elektroniske løsninger. Frivilligheten og pårørende blir en enda viktigere ressurs.  

–​​​​​​​ I tillegg må vi konsentrere oss om å prioritere. Vi kommer ikke utenom. Vi må sørge for at det viktigste kommer først. Kjerneoppgavene må belyses og styrkes, sier Skaalerud.  

Ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten sikres medvirkning i alle prosessene fremover.  

Det blir drøftinger og møter på høyere ledernivå med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud når dette er riktig, og det blir drøftelser på den enkelte berørte arbeidsplass.   

Det legges også stor vekt på dialog og medvirkning med berørte brukere, nærmeste pårørende og verger. Tjenesteområdene vil også ha dialog og samarbeid med ulike organisasjoner. 

På kort sikt er målet å sikre en bærekraftig budsjettbalanse allerede dette året. Dette krever de største og mest umiddelbare endringene.  

–​​​​​​​ I det videre arbeidet ser vi lenger frem. Fremover må vi kontinuerlig tilpasse oss endringer i rammebetingelsene for samfunnsoppdraget, sier Skaalerud.  

–​​​​​​​ ​​​​​​​Dette arbeidet må vi gjøre i tett dialog med nasjonale myndigheter, og med en tydelig og god dialog med våre politiske organer her i Kristiansand, sier helse og mestringsdirektøren. 

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
91 35 36 90