Budsjett og økonomiplan

Hver høst legger kommunedirektøren fram en plan for bystyret om hva kommunen skal gjøre og bruke penger på de neste fire årene. Bystyret behandler kommunedirektørens forslag og vedtar endelig økonomiplan i desember.

Forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026

Forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026 ble lagt fram i bystyret 26. oktober. 

Budsjettdokumenter

Alle dokumenter, vedlegg og lenker: forslag til økonomiplan 2023-2026 

Du kan også gå direkte til Framsikt, økonomiplanens nettside (ekstern lenke)

Se bystyresendingen i opptak på nett-tv

Se bystyremøtet i opptak på nett-TV (ekstern lenke)  

Budsjett

I Kristiansand kalles denne planen for økonomiplan. Det første året i økonomiplanen er samtidig kommunens årsbudsjett. 

Økonomiplanen dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Økonomiplanen forteller blant annet også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig.

Tertialrapport

Vedtatt økonomiplan 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2022-2025 ble lagt fram 27. oktober og vedtatt 15. desember 2021.

Vedtatt økonomiplan 2022-2025 (nettside)

Vedtatt økonomiplan 2022-2025 (pdf)

Vedtatt barnehagebehovsplan 2022-2031 (pdf)

Planstrategi og planbehov (pdf)

Utfordringsbilde 2021-2022 (pdf)

Gebyrer og betalingssatser

Gebyrer og betalingssatser 2022 (nettside)

Tilskuddsordninger 

Tilskuddsordninger 2022 (nettside)

Tidligere budsjett i Kristiansand kommune 

Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2021-2024 ble lagt fram 28. oktober og vedtatt 16. desember 2020.

Vedtatt økonomiplan 2021-2024 (nettside)

Vedtatt økonomiplan 2021-2024 (pdf)

Vedtatt barnehagebehovsplan 2021-2031 (pdf)

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Budsjett og økonomiplan for 2020-2023 (nettside)

Budsjett og økonomiplan for 2020-2023 (pdf)

Vedtatt Barnehagebehovsplan 2020-2030 (pdf)

Aktuelle budsjett fra tidligere kommuner

Budsjett og økonomiplan for 2017–2020

Kristiansand

Songdalen

Søgne

Budsjett og økonomiplan for 2018–2021

Kristiansand

Songdalen

Søgne

Budsjett og økonomiplan for 2019–2022

Kristiansand

Songdalen

Søgne