Budsjett og økonomiplan

Hver høst legger kommunedirektøren fram en plan for bystyret om hva kommunen skal gjøre og bruke penger på de neste fire årene.

Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024

Her finner du alt om forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 (tilgjengelig fra 28.10 kl. 1700)

Aktuelle budsjett fra tidligere kommuner

Budsjett og økonomiplan for 2017–2020

Kristiansand

Songdalen

Søgne

Budsjett og økonomiplan for 2018–2021

Kristiansand

Songdalen

Søgne

Budsjett og økonomiplan for 2019–2022

Kristiansand

Songdalen

Søgne

Budsjett

I Kristiansand kalles denne planen for økonomiplan. Det første året i økonomiplanen er samtidig kommunens årsbudsjett.

Økonomiplanen dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Økonomiplanen forteller blant annet også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig.

Vedtatt økonomiplan 2020-2023

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2020-2023 ble lagt fram 30. oktober og vedtatt 18. desember 2019.

Vedtatt økonomiplan 2020-2023 (nettside)

Vedtatt økonomiplan 2020-2023(pdf)

Vedtatt barnehagebehovsplan 2020-2030 (pdf)

Gebyrer og betalingssatser

Gebyrer og betalingssatser 2020