Budsjett og økonomiplan

Hver høst legger kommunedirektøren fram en plan for bystyret om hva kommunen skal gjøre og bruke penger på de neste fire årene. Bystyret behandler kommunedirektørens forslag og vedtar endelig økonomiplan i desember.

Budsjett

I Kristiansand kalles denne planen for økonomiplan. Det første året i økonomiplanen er samtidig kommunens årsbudsjett. 

Økonomiplanen dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Økonomiplanen forteller blant annet også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig.

Forslag til økonomiplan 2022-2025

Forslag til økonomiplan 2022-2025 

Se bystyremøtet på nett-tv

Se presentasjon av forslag til økonomiplan i bystyret på kommunens nett-tv

Sendingen ble strømmet direkte 27. oktober og du kan se sendingen i opptak. 

Vedtatt økonomiplan 2021-2024

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2021-2024 ble lagt fram 28. oktober og vedtatt 16. desember 2020.

Vedtatt økonomiplan 2021-2024 (nettside)

Vedtatt økonomiplan 2021-2024 (pdf)

Vedtatt barnehagebehovsplan 2021-2031 (pdf)

Gebyrer og betalingssatser

Gebyrer og betalingssatser 2021 (nettside)

Tilskuddsordninger 

Tilskuddsordninger 2021 (nettside)

Tidligere budsjett i Kristiansand kommune 2020-2023

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Budsjett og økonomiplan for 2020-2023 (nettside)

Budsjett og økonomiplan for 2020-2023 (pdf)

Vedtatt Barnehagebehovsplan 2020-2030 (pdf)

Aktuelle budsjett fra tidligere kommuner

Budsjett og økonomiplan for 2017–2020

Kristiansand

Songdalen

Søgne

Budsjett og økonomiplan for 2018–2021

Kristiansand

Songdalen

Søgne

Budsjett og økonomiplan for 2019–2022

Kristiansand

Songdalen

Søgne