Vil hjelpe unge inn i arbeid

Marianne Stray Aas er prosjektleder for ett av de sju prosjektene i storsatsingen Flere i arbeid. Prosjektet hun leder kalles yrkesrettede utdanningsvalg og retter seg først og fremst mot elever i ungdomsskolen.

Marianne Stray Aas_lysere.jpg

Prosjektleder for yrkesrettede utdanningsvalg, Marianne Stray Aas (Foto: Kristiansand kommune v/Kristin Wallem Timenes)

– Vi skal blant annet jobbe med å få flere ungdommer til å velge utdanninger som leder dem til arbeid, og vi skal jobbe med utdanningsvalg og entreprenørskap på en måte som forebygger utenforskap, forklarer Stray Aas.

Hun understreker at prosjektet ønsker at elevene skal velge videregående utdanning som er basert på egne interesser og forutsetninger. Et annet viktig element er at yrkesvalget de tar skal lede dem ut i arbeid og møte samfunnets behov for arbeidskraft.

To konkrete tiltak

Prosjektet vil satse på følgende konkrete tiltak

  • Styrke karriereveiledningen i grunnskolen
  • Utvikle entreprenørskap som arbeidsform i grunnskolen

– Vi har allerede noen aktiviteter på disse områdene, for eksempel hospitering og arbeidsuke. Disse tingene vil vi kvalitetssikre og videreutvikle, samtidig ønsker vi å utvikle nye tiltak, sier Stray Aas. – Vi ønsker at faget utdanningsvalg skal få et enda mer praktisk innhold. Videregående skoler og bransjer som har behov for arbeidskraft kan komme inn i skolen og gi elevene praktiske mestringsopplevelser. Elevene kan hospitere mer, både på videregående skoler og i bransjene.

Aas forklarer videre at prosjektet vil jobbe for å videreutvikle bedriftsbesøk og arbeidsuker, for å øke elevenes forståelse av hva som forventes i arbeidslivet og øke deres evne til å stå i utfordringer.

Ungt entreprenørskap

Ungt entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

– En viktig del av samarbeidet er økt satsing på elevbedrifter i ungdomsskolen. Elevene starter opp, driver og avslutter små virksomheter. Gjennom arbeidet utvikler de samarbeidsevner, kreativitet og initiativ og får viktig kompetanse for å delta i arbeidslivet senere, forklarer Stray Aas.

Programmet Økonomi og karrierevalg, som tilbys gjennom Ungt entreprenørskap i samarbeid med en lokal bank, gir elevene god innsikt i hvilke konsekvenser valg og prioriteringer har for personlig økonomi.

Mer involvering av foreldre

Prosjektet Yrkesrettede utdanningsvalg vil involvere foreldrene i større grad enn tidligere. I samarbeid med NHO og ulike bransjer inviteres foreldrene sammen med elevene til yrkesmesser, åpne dager på videregående og foreldremøter hvor de blir oppdatert på arbeidsmarkedets behov og hvordan utdanningssystemet virker. Stray Aas deltok nylig på en digital yrkesmesse der elever og foresatte kunne sende inn spørsmål til et bredt sammensatt panel. Du kan lese mer om saken her.

De vanskelige overgangene

– Overgangen fra ungdomsskolen til videregående er sårbar. Vi ønsker å forbedre samarbeidsrutinene og vil prøve ut programmet Flyt, som skal gi elevene økt robusthet til å håndtere overgangen, sier Stray Aas.

Flyt er et fritidsprogram som er utarbeidet av Kronprinsparets Fond sammen med ungdom og fagfolk og som inneholder spennende aktiviteter og nyttige øvelser rettet mot 10. trinn.

Besøk Hurdal.jpeg

Kronprins Haakon i samtale med Flyt-deltakere i Hurdal (Foto: Katrine Lunke / APELAND)

 

Inkludering

– Vi vil drive holdningsarbeid for å fremme inkludering og utjevne kjønnsforskjeller. Det vil bli arrangert kurs og workshoper i karriereveiledning for rådgivere i ungdomsskolen, forklarer Stray Aas. Hun ser frem til at prosjektet Yrkesrettede utdanningsvalg nå kan sette fart og starte prosessen med å finne både kort- og langsiktige gevinster som kan hjelpe unge inn i arbeid.

Har du tips og idéer til hvordan Stray Aas og prosjektet Yrkesrettede utdanningsvalg kan løse noen av problemstillingene nevnt ovenfor, ta gjerne kontakt med prosjektleder:

marianne.s.aas@kristiansand.kommune.no

Les mer om programmet Flere i arbeid her.