Regjeringen åpner for reversering av nye kristiansand kommune

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har i dag tirsdag 7. juni informert ordfører Jan Oddvar Skisland per telefon om at regjeringen åpner for reversering av nye Kristiansand kommune.

Kommunal- og distriktsdepartementet har tatt innbyggerinitiativet fra aksjonsguppen i Søgne til etterretning og bedt statsforvalteren i Agder å utrede hvordan oppsplittingsprosessen skal foregå.

- Dette er en overkjøring av lokaldemokratiet. Jeg er svært kritisk til hvordan regjeringen har opptrådt i denne saken. Departementet velger å ikke forholde seg til et lovlig bystyrevedtak. Jeg ønsker ikke reversering av kommunen vår. Det gjør heller ikke et flertall i bystyret. Jeg er oppriktig bekymret for hva dette vil ha å si for kommunens 9000 ansatte og tjenestene våre, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Kommunedirektør Camilla Dunsæd vil sammen med kommunens ansatte jobbe videre med å utvikle en god kommune til beste for innbyggerne.

- Dette må ikke vippe oss av pinnen. Kommunen er til for innbyggerne og vi skal fortsette å utvikle gode tjenester til kommunens 114 000 innbyggere, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.

Pressemelding fra kommunal- og distriktsdepartementet