Spennende foredrag og gode debatter på Europakonferansen

Den første fysiske Europakonferansen samlet over 400 deltakere fra inn- og utland. Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja fra Hviterussland var hovedgjesten på konferansen og holdt et sterkt innlegg.

Streaming fra gårsdagen del 1

Streaming Del to:

 

 

Skisland og Svetlana.jpg

Ordfører Jan Oddvar Skisland og Svetlana Tikhanovskaja 

Tikhanovskaja var opprinnelig engelsklærer, men ble politisk engasjert etter at mannen hennes, Sergei Tikhanovsky, ble fengslet i 2020. Hun vant angivelig valget i Hviterussland i 2020, men president Aleksander Lukasjenko erklærte seg som vinner og slo hardt ned på alle som kjempet for demokrati. Med en mann i fengsel på grunn av sitt politiske engasjement og trusler mot sine barn valgte Tikhanovskaja å flykte til Litauen med de to barna sine.

– Mine barn spør stadig når de får se sin far, og jeg aner ikke hva jeg skal si til dem, sa hun.

20220505_1306.jpg

Tikhanovskaja er nominert til Nobels fredspris og hun har mottatt flere internasjonale priser for sitt arbeid for demokrati i Hviterussland. Hun tror Ukraina vil vinne krigen, noe som vi føre til et svekket russisk regime, og som igjen kan bane vei for demokrati i Hviterussland.

20220505_7070.jpg

Foredragsholdere og spesielt inviterte gjester på første rad. 

Den andre hovedgjesten, tidligere president i Ukraina Victor Jusjtsjneko, var forhindret fra å reise ut av Ukraina på grunn av krigen, men holdt et engasjert innlegg via videolenke som ble simultanoversatt til engelsk. – Tredje verdenskrig er allerede i gang, fastslo han.

20220505_1249.jpg

Victor Jusjtsjneko sin videohilsen gjorde inntrykk

Umiddelbart etter videohilsen kom Ukrainas ambassadør i Norge, Vjatsjeslav Jatsjuk, og understreket budskapet til Justjsjenko som forventer mer støtte av vestlige land.

20220505_6929.jpg

Urainas ambassadør Vjatsjeslav Jatsjuk fotografert i det han hilser på ordfører Jan Oddvar Skisland. Til venstre i bildet tidligere ambassadør i Belgia, Torbjørn Frøysnes. Bak i bildet Stortingspresident Masud Gharahkhani

Tre er tradisjon

– Dette er tredje året Kristiansand samarbeider med Europarådet om en internasjonal konferanse om demokrati og menneskerettigheter. I lys av Russlands invasjon av Ukraina ser vi at demokrati og menneskerettigheter er viktigere å kjempe for enn noensinne, sier ordfører Jan Oddvar Skisland. Han legger til at konferansen er et ledd i Kristiansands internasjonale satsing og ambisjon om å bli et senter for debatt og utvikling for å styrke demokrati og menneskerettigheter.

20220505_7007.jpg

Skisland fotografert under sin velkommstale

Celebre gjester 

Stortingspresident Masud Gharahkhani åpnet konferansen, og i likhet med samtlige av innlederne var også han var sterkt preget av krigen i Ukraina. Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohman innledet delen om kunstnerisk ytringsfrihet.

20220505_7021.jpg

Stortingspresident Gharahkhani holdt et engasjert innlegg 

Bjørn Berges åpningstale.jpg

Visegeneralsekretær Bjørn Magnus Berge fra Europarådet 

Europarådet er fast medarrangør av Europakonferansen i Kristiansand. Visegeneralsekretær Bjørn Magnus Berge representerte Europarådet på årets konferanse. Også han var sterkt preget av den alvorlige situasjonen i Ukraina.

En rekke fagfolk fra inn- og utland deltok i paneldebatter om følgende teamer: Et felles europeisk regelverk for kunstig intelligens, oppfølging av dommer som vedtas av Den europeiske domstolen og yringsfrihet og kunstnerisk utfoldelse.

Under den offisielle åpningen ble Europahymnen fremført av musikere fra Kristiansand Symfoniorkester, mens Europaflagget som Kristiansand kommune fikk i 1966 ble båret inn av flaggbærer Maja Fleck-Baustian som leder ungdomsorganisasjonen Youth for Diversity og veteran Arne Eilertsen  som er engasjert hos Arkivet freds og menneskerettighetssenter.

20220505_6969.jpg

Europahymnen fremføres

Andre velkjente navn som deltok på konferansen var blant annet Europaministeren fra Irland, Thomas Byrne, tidligere forlagsdirektør William Nygaard visepresident i PEN International og tidligere forlagsredaktør i H. Aschehoug & Co. A/S, forsker på kunstnerisk ytringsfrihet, Sara Whyatt og forfatter og journalist Nina Burleigh. Sistnevnte var moderator for konferansen.

20220505_7087.jpg

Nina Burleigh

Paul Dujardin, tidligere leder for BOZAR i Brussel, holdt et engasjert innlegg om kunstnerisk ytringsfrihet, konkretisert ved blant annet en Ukrainsk kunstner som holder konserter i sin egen kjeller under krigen.

Dujardin.jpg

Paul Dujardin

Det var også to kunstneriske innslag. Den ukrainske pianisten Mariam Kharatyan fremførte et selvkomponert stykke, on the road, og den iransk-norske skuespiller Mehda Zolfaqari fremførte en monolog om Maria i Koranen.

20220505_7288.jpg

Mehda Zolfaqari


Dette var første gang Europakonferansen ble gjennomført som et fysisk arrangement, men også i år var det mulig å følge hele konferansen gjennom streaming.

Ideéen til Europakonferansen ble unnfanget for noen år siden under en lunsj mellom Torbjørn Jagland, tidligere ambassadør Torbjørn Frøysnes, direktør ved SKMU Reidar Fuglestad og internasjonal rådgiver i Kristiansand kommune Øyvind Laderud. I etterkant har en rekke partnere blitt med i samarbeidet som ble ytterligere formalisert i 2021.

De åtte partnerne som står bak konferansen er:

• Europarådet
• Kristiansand kommune
• Universitetet i Agder
• Agder fylkeskommune
• ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
• Kilden teater og konserthus
• Sørlandets kunstmuseum / Kunstsilo
• Cultiva

(Samtlige foto i artikkelen: Kjell Inge Søreide, med unntak av bildet av Dujardin, som er Kristiansand kommunes foto)