Vinterluft og luftkvalitet

Nå er det vinter, og med kaldt og fint vær kan det også komme perioder med dårligere luftkvalitet. Kristiansand kommune overvåker luftkvaliteten og setter inn tiltak for å forebygge luftforurensning.

Vinterbilde med snø  fra båthavna i Kristiansand

Nå er det vinter, og med kaldt og fint vær kan det også komme perioder med dårligere luftkvalitet. Foto: Svein Tybakken

Luftforurensing

Hovedkildene til luftforurensning i Kristiansand er utslipp fra transport og vedfyring. Svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2) er de viktigste komponentene å overvåke fra disse luftforurensningskildene.  

Vil du vite hvordan luftkvaliteten i Kristiansand er nå? I Kristiansand har vi målestasjoner som kontinuerlig måler luftkvalitet.
Hver time oppdateres denne siden med resultatene

Vil du vite hvordan luftkvaliteten er i dag eller blir i morgen?
Du finner luftkvalitetsvarsel her
Luftkvalitetsvarsel finner du også i YR appen på samme måte som pollen varsel.  

Helseeffekter

Om du går inn på lenkene over og ser på målinger av luftforurensing, vil du få opp ulike fargekoder etter hvor forurenset luften er. Lite forurensing vises som grønn, moderat som oransje, høyt som rødt, og svært høyt som lilla. 

 

På Miljødirektoratets side finner du helseråd om hvordan du som innbygger bør opptre ved de ulike forurensingsklassene. Blant annet gis råd om hvem 

som bør være forsiktig med å være ute i de mest forurensede periodene.

Les mer om varslingsklassene her.

 

Tiltak mot dårlig luftkvalitet 

Det gjøres en hel del tiltak for å forebygge dårlig luftkvalitet i Kristiansand. Blant annet gjøres flere trafikkreduserende tiltak, gaterenhold og støvdempende tiltak.

 

I handlingsplanen som ble vedtatt 15.09.2021, ble det blant annet vedtatt å innføre piggdekkavgift, fordi piggdekk sliter veien og danner mer svevestøv enn piggfrie vinterdekk.

Vi har derfor et mål om at minst 85 % av kjøretøyene skal ha piggfrie dekk. 

 

Les handlingsplanen for bedre luftkvalitete i Kristiansand her  

Les tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet i Kristiansand her.

 

Vi har også tiltak for å senke luftforurensingen fra vedfyring, blant annet ved å tilby pant når man bytter ut eldre vedovner, og informasjon om effektiv fyring.  

 

Ved varslet høy luftforurensning (rød og lilla) blir det satt i gang strakstiltak i form av renhold og støvdemping etter godkjente feieplaner, i tillegg til informasjon til innbyggere. På den måten ønsker vi å unngå flere dager i strekk med målt gult, rødt og lilla forurensningsnivå. 

Les plan for episoder med høy luftforurensning her

  

Hva kan jeg gjøre? 

  • La bilen stå og bruk buss eller tog. 
  • Kjør flere sammen i bilen, i stedet for én i hver bil. 
  • Bruk sykkel eller gå. 
  • Bruk piggfrie vinterdekk. 
  • Fyr riktig i vedovnen, med god lufttilgang og fullstendig forbrenning. 

Vintersykkel - georg-eiermann-HmOJnBEXCwI-unsplash (002).jpg

Sykkelen kan være et greit fremkomstmiddel, også på snø. Foto: Georg Eiermann, Unsplash.com.

 

SINTEF gir deg gode råd om riktig vedfyring i denne artikkelen. 

 

Her finner du enda mer informasjon om luftkvalitet

 

Forsidefoto: Alexander Sinn, Unsplash.com