Kunnskapsbaserte tiltak for barn og unge

Hvordan kan kommunen bidra til at barn og unge får en god oppvekst?

Det var temaet da kommunene i Agder nylig var samlet for å lære mer
om kunnskapsbaserte tiltak.

Seminaret, som 20. oktober ble arrangert i Kristiansand, er del av et samarbeid mellom prosjektet Helhetlig oppfølging av utsatte barn og familier. og KORUS Sør.

Bilde av Kathrine Bakke Pedersen og Karin Gustavsen.PNG

HELTHETLIG OPPFØLGING: Kathrine Bakke-Pedersen, prosjektleder Helthetlig rammeverk og Karin Gustavsen,
KORUS Sør, ledet forrige uke et seminar om kunnskapsbaserte tiltak for alle kommuner i Agder. Foto: Kristiansand kommune

Etter en innledning fra prosjektleder Kathrine Bakke-Pedersen, gav Karin  Gustavsen, seniorrådgiver i KORUS Sør, en innføring i kunnskapsbasert praksis.

Didde C. Jensen, forsker fra VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) i Danmark, tok i innlegget «Lovende praksis» opp hvordan man med målrettet praksis og organisering kan bidra til å hjelpe samfunnets mest utsatte borgere.

Une Tangen, seniorrådgiver i KS (Kommunenes sentralforbund), presenterte veilederen Tiltak som virker, som hun i 2022 utviklet sammen med kollega Veslemøy Hellem. Veilederen går stegvis gjennom hvordan en kommune kan jobbe strukturert for å innføre tiltak som virker og hvordan denne strukturen kan brukes til å følge med på virkning, effekt og måloppnåelse.

Les mer og se alle presentasjonene på nettsiden til helhetlig oppfølging av utsatte barn og familier.