Kristiansand kommune signerer EU-oppdrag om klima

Ordfører Jan Oddvar Skisland signerte nylig et EU-oppdrag for å støtte opp under arbeidet med klimatilpasning. Dermed er Kristiansand i godt selskap med en rekke andre utvalgte byer i Europa.

Øyvind Laderud og Jan Oddvar Skisland.jpg

Fra signeringen av oppdraget. Internasjonal rådgiver Øyvind Laderud (til venstre) og ordfører Jan Oddvar Skisland. (Foto: Kristiansand kommune)

Totalt er det 228 byer og regioner i Europa fra 24 medlemsland og assosierte medlemsland som har signert på dette klimaoppdraget, som på engelsk kalles «Adaptation to climate change». Avtalen er en intensjonserklæring om å satse på forskning og innovasjon i overgangen til et samfunn hvor klimaet allerede er i endring. 

– Ved å signere dette klima-oppdraget viser vi at vi tar samfunnsansvar og at vi ønsker å være en tydelig partner og støttespiller blant europeiske regioner og EUs institusjoner. Vi skal bli klimarobuste og tilpasse oss klimaendringer, slik at også vi kan leve gode liv i fremtiden. Ved å bli en del av dette nettverket får vi dele erfaringer med og lære av andre regioner og lokalsamfunn i Europa, sier Skisland. – Vårt konkrete mål her i Kristiansand er at klimagassutslippene skal være 80% lavere i 2030 sammenlignet med 2015.

Omfattende

EU-Kommisjonen har definert fem samfunnsoppdrag som skal finne svar på noen av de største utfordringene vi står overfor i dag. Oppdragene er: bekjempe kreft, klimatilpasning, beskytte hav og vann, leve i grønnere byer og sikre sunn jord og mat.

– En tverrfaglig gruppe stod for søknadsprosessen, og ved å være blant dem som ble tatt ut til å delta får vi i Kristiansand tilgang til å søke på midler fra en pott på 370 millioner euro. Denne muligheten kan komme godt med i arbeidet med å nå våre klimamål, forklarer internasjonal rådgiver Øyvind Laderud. I tillegg får vi tilgang til europeiske forsknings- og innovasjonsnettverk innenfor samfunnsoppdraget klimatilpasning. 

Beste sittende gruppebilde.JPG

Disse var engasjert i søknadsprosessen. Første rad fra venstre: Sigurd Paulsen, Ingvild Gundersen Little, Solvor B. Stølevik og Stein Erik Watne. Bakre rekke fra venstre: Knut Felberg, Glen Allan Eikeland, Øyvind Laderud og Bernt Jørgen Stray. (Foto: Kristiansand kommune)

Åpner nye dører

I Norge er blant annet Rogaland, Finnmark og Troms også med i det gode selskap.

– Å bli klimarobuste og tilpasse seg klimaendringer er et viktig tema i kommunens arbeid, og i tillegg vil vi støtte innbyggere og lokalt næringsliv som ønsker å jobbe for å tilpasse seg klimaendringer, forklarer Solvor B. Stølevik, rådgiver for forskning og innovasjon i Kristiansand kommune. – Kristiansand kommune skal være forberedt og tilpasset for å begrense negative konsekvenser som følge av klimaendringene. Dette inngår i kommunens klimastrategi.

– Det at vår søknad ble godkjent åpner muligheter for å søke EU-midler i klimarelaterte saker, sier Stølevik. Sammen med Laderud har hun deltatt på EU nettverkssamlinger i EUs forskningsprogram Horisont Europa. for å lære å manøvrere i jungelen av EU-utlysninger.  

Samarbeid om søknadsprosessen

– I utarbeidelsen av vår søknad hadde vi et bredt samarbeid mellom representanter fra flere direktørområder; Organisasjon, By- og stedsutvikling og Samhandling og innovasjon. Kommunen vil søke mange muligheter for samarbeid internasjonalt på klimaområdet, men enda viktigere blir det å involvere akademia, næringsliv, frivillige og innbyggerne i de ulike aktivitetene, understreker Laderud og legger til:

– Vi ser allerede nå effektene av klimaendringer – noe de siste årene har vist oss i form av flom blant annet på Tveit og Grim. Dette får konkrete følger for vår neste arealplan, der vi blant annet vurderer restriksjoner på bruk av kjellere i områder som har nåværende eller fremtidig flomproblematikk.

Flom i Tovdalselva 002.jpg

Bildet er fra Tovdalselva i 2017 (foto: Kristiansand kommune)

Her kan du lese mer om EU sine oppdrag

Her finner du mer informasjon om oppdraget tilpasning til klimaendring