Sykkelglede i Kristiansand

Kristiansand er Norges nest beste sykkelby i 2022. Stavanger er årets sykkelby.

Årets sykkelby ble kåret gjennom Sykkelundersøkelsen 2022 i regi av syklistforeningen under Den nasjonale sykkelkonferansen på Hamar 12.-13. september 2022.

Kristiansand ble kåret til årets sykkelby sist gang sykkelforholdene i norske byer ble undersøkt i 2018, men i årets undersøkelse tok Stavanger over førsteplassen.

Undersøkelsen blir gjort gjennom spørsmål om hvordan syklistene selv opplever generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og sykkelens prioritering i kommunene. Rundt 8000 personer over hele landet deltok i undersøkelsen, 57 kommuner fikk nok stemmer til at resultat var representativt for kommunen.

Sykkel 2.jpg

Foto: Tor Erik Schrøder

Kristiansand kommunes resultater

Undersøkelsen viser at Kristiansand scorer veldig høyt på to kategorier sammenlignet med hele landet:

  • 57% av dem som har svart synes at Kristiansand har et godt sammenhengende sykkelveinett, og tilgjengeligheten til sykkelveiene er dermed høy (sammenlignet 26% nasjonalt).
  • 42% av dem som har svart oppfatter at kommunen prioritere sykling i planlegging av infrastruktur (sammenlignet 23% nasjonalt).

Aenne Ramm, rådgiver for areal og transport i kommunen, sier at Kristiansand kommune har et godt sammenhengende sykkelveinett, men det kan bli enda bedre.

— Samtidig scorer vi dårligst på Fremkommelighet, og der kan vi jobbe mer. Syklistene er kritiske mot bredden av sykkelveiene og spesielt misfornøyde er de med hvor lenge de må vente ved trafikklys og kryss, så det er noe vi kan utbedre, fortsetter Ramm.

Mange elsyklister i Kristiansand

— Nasjonalt sykler bare 31% av dem som har svart med el-assistanse mot 50% i Kristiansand. Jeg tror at dette også bidrar til at syklistene i Kristiansand er fornøyde fordi en uthvilt syklist er vanligvis mer fornøyd enn en som har det veldig vanskelig å komme seg oppover bakken, sier Ramm.

Her finner du resultatrapporten for Kristiansand kommune