Greipstadhallen – ny fotballhall på Hortemo

Greipstadhallen er en ny fotballhall som skal bygges ved idrettsanlegget på Hortemo i Songdalen.

greip.png

Illustrasjon: Map Arkitekter.

Byggestart er estimert til november i år, og hallen skal etter planen være ferdig i juni neste år.

Kostnadsrammen er på 50 millioner kroner.

Den nye hallen vil bli på 3150 kvadratmeter og skal inneholde en stor 7er-bane med kunstgress. Denne skal kunne deles i to 5er-baner ved behov.

Fotballhallen skal benytte energivennlige løsninger for inneklima og oppvarming. Den følger Kristiansand kommunes klima- og miljøstrategi for nybygg, med blant annet miljøoppfølgingsplan, krav til avfallsmengder, fossilfri byggeplass osv.

Greipstad IL planlegger et eget bygg i tilknytning til hallen. Dette bygget vil inneholde klubbrom og kiosk mellom annet.

For mer informasjon om byggingen av Greipstahallen og andre pågående byggeprosjekter, se denne siden