Gratis kaffe og kakao til syklister!

Gratis kaffe-aksjonen er ett av flere tilbud og aktiviteter under Mobilitetsuka. Kommunen deltar i den europeiske mobilitetsuka 16.–22. september med tilbud, aktiviteter og konferanse.

Aenne Ramm viser fram hjelm og kaffekopp

Aenne Ramm, rådgiver i Areal- og transportenheten oppfordrer syklistene til å benytte seg av tilbudet om gratis kaffe eller kakao til syklister. Vis fram sykkelhjelmen din på de medvirkende kafeene, så får du gratis kaffe, cappuccino eller kakao mellom 20. og 22. september! Foto: Kristiansand kommune.

Flere kjører bil, sykler og tar buss

Aenne Ramm, rådgiver i Areal- og transportenheten i kommunen forteller at trafikktall fra våren 2022 sammenlignet med tidligere år tyder på at vi reiser mer i Kristiansand enn før koronapandemien startet.

– Vi så tendenser på slutten av 2019, og en vekst i 2020 før koronaen kom. Fra januar til april i år var trafikken mer enn åtte prosent høyere enn tilsvarende periode i 2016. Biltrafikken har økt, vi sykler mer og tar oftere buss enn før pandemien startet i 2020, sier Ramm.

– Det er en meget gledelig utvikling i år i tallene for bruk av sykkel og kollektivtransport i Kristiansand. Vi vil gjerne at antall syklister og kollektivreisende skal øke fremover, men biltrafikken må ned, sier Ramm.

– Mobilitetsuka 16.–22. september setter fokus på hvordan vi reiser og hvordan vi må reise for å nå målene i byvekstavtalen, sier hun.

– Det er interessant å se at folk reiser mer nå på flere måter enn før pandemien. Hvorfor det er slik er vanskelig å si, sier transportrådgiveren, som selv forflytter seg mest på sykkel, og håper tilbudene i mobilitetsuka vil inspirere flere til å sykle.

Gratis kaffe og kakao mellom 20.–22. september

Areal- og transportplansamarbeidet (ATP) i Kristiansandsregionen har inngått avtale med mange kafeer i regionen. Det er bare å vise fram sykkelhjelmen på utvalgte steder for å få gratis kaffe, cappuccino og kakao mellom 20. og 22. september!

Gratis kaffe-aksjonen åpner på Torvet 20. september mellom kl. 07.00 og 10.30.

Oversikt over hvilke kafeer som har gratis tilbud finner du her

Sykkellørdag på Torvet og i Tresse

Lørdag 17. september inviteres du til sykkellørdag på Torvet kl. 11.00–15.00. Her kan du prøve sykler fra ulike leverandører. Det blir mye lek og moro rundt sykling, musikk og tilbud om sykkelreparasjon. Kl. 14.00 starter en sykkelparade for hele familien, «Tour de promenaden», i Tresse.

Mer informasjon om sykkellørdagen finner du her.

Bymiljøkonferansen på Kilden

Torsdag 22. september arrangerer ATP-samarbeidet konferanse på Kilden kl. 9.30-15.00. Bymiljøkonferansen er en møteplass for mobilitet og byplanlegging i Kristiansandsregionen.

Program og påmelding til Bymiljøkonferansen finner du her

13 prosent flere syklister

Sammenligner vi antall syklister i 2019 med årets tall for januar til april, så ser vi en økning på hele 13 prosent. Dette er tall sammenlagt fra sykkeltellepunkter i Kristiansand, både på øst og vestsida av byen og over Otra.

Flere tar bussen

Passasjertall fra AKT viser også at det er en økning i antall reisende med buss i Kristiansands-området de siste ukene i år, sammenlignet med referanseåret 2019.

Kontaktperson

Aenne Ramm, rådgiver i Areal- og transportenheten i kommunen.

E-post: aenne.ramm@kristiansand.kommune.no
Tlf. 45 83 70 91