Stor pågang på søknader til Fritidsfond

Formålet med Fritidsfondet er å sikre at barn og unge i lavinntektsfamilier får delta i minst en fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes økonomi. Gjennom tilskuddsordningen deltar nå flere barn og unge i aktiviteter.

Fritidsfond.jpg

I 2020 var det rundt 3000 (14%) barn som bodde i husholdninger med vedvarende lav inntekt i Kristiansand kommune. Dette er en økning på 700 siden 2013.

Barn som bor i lavinntektsfamilier, deltar i mindre grad i fritidsaktiviteter enn andre barn. 39% av de med lavest sosioøkonomisk status mot 72% av de med høyest sosioøkonomisk status.

Det ble i 2020 utredet en politisk sak for hvordan barn og unge i Kristiansand skulle sikres deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi. Funnene viste at det var en del muligheter for økonomisk støtte, men mange av dem var lite, eller ikke kjent i det hele tatt. Bystyret vedtok derfor å at det skulle utvikles en modell for Fritidsfond og omdisponerte eksisterende midler til målgruppen til Fritidsfond. Målet var å sikre en modell som var enkel og oversiktlig og lett tilgjengelig for målgruppen.

Fritidsfondet har hittil i år mottat rundt 600 søknader og utbetalt ca. 1,1 millioner kroner til innbyggere i Kristiansand kommune for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.

— Vi håper enda flere familier benytter seg av tilbudet for å gi barn en inngang til fritidsaktiviteter, sier Monica Brandsrud, prosjektleder for fritidsfondet.

Fritidsfondet gjelder for barn og unge opp til 18 år i Kristiansand kommune som lever i lavinntektsfamilier. Foreldre, foresatte og andre med fullmakt fra foreldre kan søke om støtte.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema til Fritidsfondet. 

Tilbakemeldinger

Fritidsfondet har mottat flere fine tilbakemeldinger fra familier som har benyttet seg av tilbudet.  

— Tusen takk for støtte. Det betyr mye.

— Vi hadde en helt fantastisk tur. Tusen takk for støtte og god hjelp.

— Det har blitt en ny verden for oss med Fritidsfondet og en kontaktperson. Her er ikke minst barna vinnere som kommer seg inn i idretten.

— Veldig fint å gjøre det på denne måten! Dette hjelper mange som trenger det.

Arrangementer 

Blå Kors, Røde Kors og KUP var medsøkere til midler til stillingen som prosjektleder for Fritidsfond og «FOR ALLE» gjennom Sparebankstiftelsen.

«FOR ALLE» samarbeidet har resultert i ulike arrangement som barn og unge kan oppleve gratis. Hittil i år har det blitt arrangerert Barnas dager på skoleskipet Sørlandet og KRSUng festival i Tresse.