Fergefjellet barnehage får moderne rehabiliterte lokaler

Barnehagen er nå i midlertidige lokaler, men kan i slutten av neste år se fram til å flytte tilbake til en rehabilitert og ombygd bygning i Lømslands vei 23.

Fergefjellet barnehage skal rehabiliteres til en ny og moderne sentrumsnær barnehage. Går alt etter planen vil den stå ferdig på slutten av neste år.

Fergefjellet ingress A40-03 Fasade SørØST.jpg

Illustrasjon fra Spiss Arkitekter som viser fasaden fra sørøst.

Bygningen i Lømslands vei 23 ble oppført i 1936 som barselhjem for Røde Kors. Fergefjellet barnehage  har de siste årene benyttet under- og førsteetasje i bygget, men flyttet i oktober 2021 til midlertidige lokaler ved Oddernes kirke. Andre etasje og loftsetasjen har blitt benyttet til kontorlokaler.

Bygget skal nå rehabiliteres, og bygges om. Det meste skal rives, og kun bærende konstruksjoner skal stå igjen. Det ferdge bygget skal framstå som en ny og moderne barnehage, med funksjonelle løsninger tilpasset barnehagens behov. Uteområdet skal oppgraderes og utvides.  

Forprosjektet hadde oppstart i februar og byggfasen skal etter planen starte i november.

Les mer om dette prosjektet under pågående prosjekter på temasiden Vi bygger Kristiansand.