Felles innsats i julen for lavinntektsfamilier i Kristiansand

Kristiansand kommune og prosjektgruppen «FOR ALLE» inviterer til ny nettverkssamling for lag og foreninger som gjennom sitt arbeid er i kontakt med familier og enkeltpersoner som er i en sårbar økonomisk livssituasjon.

Foto: shutterstock.com

Tid: 8. november kl. 10.00–12.00

Sted: Bystyresalen, Kristiansand Rådhus.  

Høye strømpriser og økte levekostnader fører til at mange i Kristiansand opplever en vanskelig økonomisk livssituasjon, og humanitære organisasjoner forteller om økte henvendelser om bistand. Julehøytiden nærmer seg og erfaringsmessig planlegger mange lag og foreninger ulike aktiviteter eller innsamlinger i forbindelse med julen.

Målet med samlingen er å legge til rette for erfaringsutveksling, samarbeid og dialog mellom, og på tvers av, kommunen og frivillig sektor med fokus på julen som står foran oss. Vi oppfordrer organisasjonene til å presentere kort hvordan de jobber frem mot jul for sine målgrupper.

Program for dagen 

Nettverkssamlingen arrangeres 8. november kl. 10.00–12.00 i bystyresalen i rådhuset. Det vil bli servert lunsj fra kl. 11.30 og alle deltakere oppfordres til å mingle og bli kjent med andre representanter fra lag, foreninger og/eller kommunen.   

Åpning og velkommen

Annette Stray, frivillighetskoordinator og Monica Brandsrud, prosjektleder «FOR ALLE».

Hvordan forbereder Nye Mønstre-Trygg oppvekst seg til julen?

Ingvild Skår, avdelingsleder Nye mønstre- trygg oppvekst, NAV Kristiansand.

Informasjon og erfaringsutveksling

Anne Wivestad, spesialkonsulent i Helse- og mestring informerer om samarbeid mellom kommunen og organisasjoner på rus og psykisk helsefeltet.

En representant fra hver organisasjon som ønsker det presenterer seg kort, og gjerne svarer kort på disse spørsmålene:

  • Hvilke økonomiske og humanitære utfordringer ser dere målgruppen for organisasjonen nå møter med økte levekostnader?
  • Hvilke aktiviteter planlegger deres organisasjon frem mot julen, og er det noen av disse dere ønsker å samarbeide med andre om?

Påmelding til nettverkssamlingen

Du kan melde deg på nettverkssamlingen ved å trykke på den blå knappen nedenfor:

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist er fredag 4. november 2022. Vel møtt!

Kontaktperson

Har du spørsmål om samlingen kan du ta kontakt med prosjektleder i «FOR ALLE» Monica Brandsrud på e-post og tlf. 99 64 70 99.