Dialogmøte for Vågsbygd

Formannskapet setter klima og transport som tema når de onsdag 21. september er tilbake i Vågsbygd i sin serie med dialogmøter med innbyggerne.

– Hva tenker innbyggerne i Vågsbygd om mindre bruk av bil?  Hva er utfordringene? Har bydelen transportsystemer som fungerer? Er busstilbudet godt nok? Er det trygt for barn- og unge å sykle?   

Rådgiver i Demokratienheten i Kristiansands kommune, Raimond Oseland, foregriper begivenhetenes gang når han serverer spørsmål på løpende bånd. Det er fordi han som tilrettelegger for formannskapets dialogmøter, håper på stort engasjement på vegne av kommunens folkevalgte.

Dialogmøte Oseland Vågsbygd .jpg

Rådgiver i Demokratienheten, Raimond Oseland (t.h.), har hatt tett og godt samarbeid med Vågsbygd vel, her representert ved Hans Petter Mjølund og Jan Holter-Andersen foran Vågsbygd-kartet, i forkant av dialogmøtet.

Grønn omstilling

– Kommuneplanen har tre satsingsområder. Ett av disse er grønn omstilling som forutsetter satsing på lokale tiltak som kan redusere klimagassutslipp. Transport står for en stor del av de lokale utslippene. Formannskapet vil komme i dialog med innbyggerne i Vågsbygd om dette. Og på grunn av relativt kort avstand til sentrum har kanskje de som bor i Kristiansands største bydel ekstra gode forutsetninger for å bidra til reduserte utslipp?

– Vi tenker det er viktig at formannskapet får innsikt i hva som er mulig å få til lokalt, og for virkelig å sette dagsorden, starter dialogmøtet med et innlegg fra klimapsykolog Ragnhild Nilsen. Hun er selv innbygger i bydelen, sier Raimond Oseland, som er veldig fornøyd med det tette og gode samarbeidet demokratienheten har hatt med Vågsbygd vel i forberedelsene til dialogmøtet.

Oseland håper derfor mange vil engasjere seg og komme i aulaen på Vågsbygd videregående skole onsdag 21. september kl. 17.00-19.30.

Det er satt opp en aktuell agenda, i tillegg til at du kan stille spørsmål eller komme med innspill på saker du er opptatt av som innbygger.

Program:

 • Velkommen og orientering ved ordfører Jan Oddvar Skisland
 • Klimapsykologi i praksis, v/Ragnhild Nilsen.
 • Alma Kärmer, elev ved Vågsbygd videregående skole
 • Trafikk, utbygging og klima, v/Jan Holter-Andersen, Vågsbygd vel
 • Systemer for strømsparing v/Øystein Støle, OneCo
 • Klima- og miljøfokus i bolig- og næringsutbyggingen, v/ Tom Bredesen, adm.dir. Skeiegruppen
 • Framtidas trafikksituasjon for barn og unge i Vågsbygd, v/Gunnhild Ruud Lindvig, representant for foreldrerådet ved Vågsbygd skole.
 • Busstilbudet i Vågsbygd – sett fra en innbygger v/Bernd Friede
 • Kollektivtilbudet i Vågsbygd v/Steinar Moberg Bjorøy, AKT
 • Status for Kjos krysset, v/Jan Erik Lindjord, leder for areal- og transport i Kristiansand kommune

Kort pause

 • Ordet fritt ca kl. 18.30 der fremmøtte/seere på Facebook kan komme med spørsmål eller innspill. Det er satt av ca. en time til dette.

Følg dialogmøtet Facebook

Et dialogmøte igjen

Siste dialogmøte i år er lagt til Tinnheia onsdag 19. oktober. Følgende planlagte dialogmøter er flyttet til 2023:

 • Nodeland, Brennåsen, Volleberg og Rosseland
 • Slettheia, Fiskå og Åsane 

Datoene er foreløpig ikke bestemt, men Demokratienheten vil publisere kalender for neste års dialogmøter så snart fremdrift er avklart med formannskapet. Demokratienheten minner om at det alltid er mulig å komme med innspill utenom dialogmøtene via kommunens nettside.

Kom med innspill her