Bli med på Nye mønstre-konferansen

Onsdag 23. november inviterer Kristiansand kommune til Nye mønstre-konferanse 2022 med fokus på hvordan bedre barn og unges levekår.

Initiativtakere til Nye mønstre-konferansen 2022.JPG

Fra venstre: Avdelingsleder for Nye mønstre, Ingvild Skår, familiekoordinator i Kristiansand kommune, Maria Cecilie Lindtveit og prosjektleder for Helhetlig oppfølging av utsatte barn og unge, Kathrine Bakke-Pedersen.  

Nye mønstre er en koordinert, tverrfaglig innsats til barnefamilier med lav inntekt. Årets konferanse finner sted klokka 09.00–15.00 onsdag 23. november i Niels Abels Hus, Tordenskjoldsgate 68 i Kristiansand og koster kroner 250 per deltaker.  Nye mønstre-konferansen er åpen for alle, og er spesielt rettet mot fagfolk, ledere, politikere og andre som er interessert i å få å vite mer om hvordan man kan ta nye modeller i bruk i arbeidet med å bedre barn og unges levekår. 

 

Meld deg på her

Nye modeller

– Årets konferanse handler om hvordan vi får ambisjonene ut i handling, sier Kathrine Bakke-Pedersen. – En modell har ingen verdi før den tas i bruk der den er tiltenkt å virke. Hvordan får vi modellen til å bli en del av praksisen vår, ikke bare en intensjon? Til å snakke om dette temaet har vi blant annet fått med oss Erlend Vik fra Høgskolen i Molde. Vik har en doktorgrad i profesjonsutøving, og har i dette arbeidet utviklet en modell som viser fire ulike måter å samhandle på tvers av fagfelt.

Nye mønstre-modellen jobber etter en forståelse av at tverrfaglig samhandling har en viktig relasjonell dimensjon, og dette vil Vik snakke mer om på konferansen. Hvilke kompetanser trengs, og hvilke rammebetingelser er nødvendig for å få dette til på en god måte?

– Vi vet hva som kjennetegner god samhandling, men hva skal til for at vi klarer å ta i bruk denne kunnskapen? spør hun.

Selvbiografi

En annen foredragsholder på årets konferanse er forfatter og filmskaper Kaisa Hansen-Suckow. Under fjorårets konferanse lanserte hun filmen «Så er spørsmålet, hadde de egentlig råd til det før òg? På årets konferanse presenterer hun boken «Oss mot verden» som hun lanserte i september. Det er Kaisa Hansen-Suckows personlige fortelling om hvordan det er å være fattig i Norge.

Matnyttig

Nytt av året er at det arrangeres en workshop i rådhuskvartalet torsdag 24. november, dagen etter Nye mønstre-konferansen.

– Workshopen er relevant for alle som ønsker å ta modellen som presenteres på konferansen i bruk, understreker Ingvild Skår som er leder for Nye mønstre i Kristiansand. – Vi er opptatt av at deltakerne skal få noe konkret å ta med seg hjem som de kan bruke i sin organisasjon. Nye mønstre-konferansen kan være aktuell for mange som jobber med barn og unge, fastslår Skår.

Andre kommuner som er interessert i å lære mer om dette temaet kan kontakte Skår.

Familiekoordinator Maria Cecilie Lindtveit er metodeveileder i Kristiansand og leder et nettverk med familiekoordinatorer i Agder-kommunene. Hun håper at både konferansen og workshopen kan inspirere kommuner til å jobbe mer helhetlig og inspirert fremover.

Rigget for fremtiden

– Vi blir flere som trenger tjenester og færre som kan hjelpe, forteller Skår. – Vi må tenke nytt om hvordan vi løser oppgaver og vi trenger at noen kan ta på seg et mer helhetlig blikk, ellers drukner vi i detaljoppgaver og treffer ikke. Dette utfordrer hjelpeapparatet og vi må samarbeide annerledes.

Fakta om Nye mønstre

Nye mønstre har gått fra å være et utviklingsprosjekt og forskningsprosjekt til bli en egen kommunal avdeling i NAV Kristiansand. Prosjektet var opprinnelig en del av Folkehelseprogrammet Agder som ble ferdig ved årsskiftet 2022.

Les mer om nye mønstre her

Meld deg på og les om programmet her

Nye mønstre - SoMe Facebook post+arr. 1200x630px.jpg