Tolketjenesten TolkSør

Logo av TolkSør

 

Bestill tolk

Flere språk  

Når må man bruke tolk

Hvorfor velge oss?

Tolkens plikter

Skriftlige oversettelser

Tolk hos fastlege

Utleie av videokonferansestudio

Teoriprøve og tolk

Kurs for tolkebrukere

Nasjonalt tolkeregister

Hva sier loven?

Jobbe hos oss

 

Bestill tolk

Trykk "Bestill tolk"-knapp under eller bestill på 38 07 54 48.

Vakttelefonen er reservert for hasteoppdrag fra kl. 15:30 til kl. 08:00 neste dag. For andre henvendelser, vennligst kontakt vårt sentralbord i ordinær åpningstid.

Vakttelefon utenom arbeidstid: 913 13 391.

For skriftlige oversettelser ring 469 29 871 / 469 02 216

Tolking: post.tolketjenesten@kristiansand.kommune.no 

Skriftlige oversettelser: oversetting@kristiansand.kommune.no

Besøksadresse: Gyldenløves gate 23 (Gyldengården), inngang fra Festningsgata, 2. etasje.

Bestill tolk

Bestill oversettelse

Viktig å huske på når du bestiller tolk
 • Offentlige organer bør vurdere å bruke tolk når de er i kontakt med personer som ikke snakker norsk. Når offentlige organer bruker tolk, skal det være en kvalifisert tolk som står i Nasjonalt tolkeregister.
 • Tolketjenesten i Kristiansand kommune ønsker å oppnå 100% leveranse med kvalifiserttolk snarest mulig og innen dispensasjon fra kravet går ut den 31.12.2026.
 • Tolketjenesten kvalitetssikrer tolkene som dekker oppdrag på vegne av oss, bl.a. ved kurs til nye tolker.
 • Det betyr at kommunens tospråklige ansatte, barn, pårørende eller bekjente ikke kan brukes som tolk.
 • Bestill tolk i god tid, det vil si så snart du vet du trenger tolk
 • Beregn ca. 1/3 mer tid til samtalen når den foregår via tolk
 • Oppgi nøyaktig hvilket språk/dialekt du trenger tolk i
 • Oppgi tidspunkt, varighet, adresse og postnummer.
 • Oppgi kontaktperson og mobiltelefon for møtet
 • Gi opplysninger om tema for samtalen
 • Foreta eventuell avbestilling i god tid, senest 24 timer i forveien for å slippe fakturering
 • Hvis tolken ikke kommer eller er forsinket, må du gi oss beskjed.
Hvordan kommunisere via tolk?
 • Gi tolken tid til å presentere seg og fortelle om sin rolle
 • Snakk direkte til din samtalepartner og ikke til tolken. Bruk ”du” som tiltaleform. Tolken bruker "jeg" om din samtalepartner
 • Hold øyekontakt med din samtalepartner selv om du ikke forstår det som blir sagt
 • Ikke snakk for lenge om gangen før du gir tolken mulighet til å oversette. Gjerne et par setninger om gangen
 • Ved lengre samtaler legg inn pauser, gjerne ca. 10 minutter per time.
  Snakk klart og tydelig. I samtaler mellom offentlige personer og fremmedkulturelle kan det være lurt å unngå faguttrykk og yrkessjargong
 • Ikke la tolken være alene med klient, pasient, eller andre. Hvis du forlater rommet må tolken gjøre det samme. Blir det venting i forkant av samtalen bør tolken henvises til annet rom enn det som klienten bruker
 • Still kontrollspørsmål for å forvisse deg om at alt er riktig forstått
 • Tolken skal bare oversette hele meningen i replikkene og skal ikke blande seg inn i budskapet
 • Ikke før noen samtaler med tolken under tolkesamtalen. Tolkens jobb er å oversette alt
 • Tolken skal kun tolke og kan ikke sendes alene med brukeren til instanser som ikke har bestilt tolk, eller bli bedt om å lese brev for brukeren. Ikke pålegg tolken oppgaver utover selve tolkingen.

Hvorfor velge oss?

Fordeler ved å velge TolkSør til oversetting og tolking:

 • Vi er en profesjonell og ledende aktør i tolkebransjen med mange års erfaring. Avdelingen startet i 1980.
 • Vår forpliktelse til kontinuerlig faglig utvikling sikrer at vi er oppdaterte i det nyeste innen tolkeyrket.
 • Vi følger nøye med på tolkeloven og har dyp innsikt i IMDi og deres retningslinjer for tolker.
 • Med fast ansatte tolker i de mest etterspurte språkene, garanterer vi både kontinuitet og høy profesjonalitet.
 • Vi investerer kontinuerlig i kursing og etterutdanning for vårt team.
 • De fleste av våre faste tolker møter kvalifikasjonskravene i Nasjonalt tolkeregister. Alle er på vei til å bli kvalifisert.
 • Vi har en omfattende base med kvalitetssikrede frilanstolker og oversettere.
 • Vi tilbyr tolketjenester på et bredt spekter av språk.
 • Hos oss får du kvalitet til konkurransedyktige priser.

Tolkens taushetsplikt

Her finner du bl.a. info om:

Retningslinjer for god tolkeskikk

 • Retningslinjer for god tolkeskikk definerer tolkens rolle og sier hvordan en tolk skal utøve sitt yrke. Fagpersoner som skal bruke tolk bør også gjøre seg godt kjent med retningslinjene.
 • § 1. Kvalifikasjoner og forberedelser
 • § 2. Inhabilitet
 • § 3. Nøytralitet og upartiskhet
 • § 4. Tolke alt
 • § 5. Taushetsplikt
 • § 6. Integritet
 • § 7. Tolkens oppgave
 • § 8. Forsvarlig tolking
 • § 9. Skriftlige oversettelser
 • Brudd på retningslinjene

Når må man bruke tolk

Når må man bruke tolk? - IMDi (ekstern lenke)

Her finner du bl.a. info om:

 • Hvordan bestemme om det trengs tolk?
 • Bruk kvalifiserte tolker
 • Råd til ledere: Hvordan bli bedre på å bruke tolk
 • Eksempler på retningslinjer

Nasjonalt tolkeregister

Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister som eies og drives av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. Tolkene i registeret har formelle kvalifikasjoner fra godkjente utdanningsinstitusjoner. Du kan gjøre oppslag i registeret basert på språk, tolkens navn eller ID, og filtrere resultatet etter ulike kriterier.

Nasjonalt tolkeregister (ekstern lenke)

Flere språk

TolkSør kan tilby tolking og oversetting i følgende språk:

albansk, amharisk, arabisk, armensk, badini (kurdisk språk), bosnisk, bulgarsk, burmesisk, burundi, dari, engelsk, estisk, farsi / persisk, fransk, hindi, hviterussisk, italiensk, kantonesisk, khmer, kinyabwisha, kinyamulenge, kroatisk, kurmanji (kurdisk språk), latvisk, lingala, litauisk, makedonsk, mandarin (kinesisk), nederlandsk, nepali (nepalesisk), njaruanda (kinyarwanda), oromo, panjabi, pashto, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, serbisk, slovakisk, somali, sorani (kurdisk språk), spansk, swahili, tagalog, tamil, thai, tigrinja, tsjekkisk, tsjetsjensk, tyrkisk, tysk, uigurisk, ukrainsk, ungarsk, urdu, vietnamesisk

Fjerntolking

Det finnes hovedsakelig to tolkeformer. Hvilken form som brukes avhenger av om tolken er til stede, eller tolker fra et annet sted enn der tjenestemottaker befinner seg. De to formene er: Fremmøtetolking og fjerntolking.  

Det finnes også, to hovedformer for fjerntolking: telefontolking og skjermtolking.

Skjermtolking

Integrerings og mangfoldsdirektoratet definerer skjermtolking som den tolkeform der tolken er ikke fysisk til stede i rommet, men har lyd- og bildekommunikasjon med partene som skal snakke sammen. 

Vår løsning for skjermtolking er et meget godt, enkelt å bruke og sikker alternativ til fremmøtetolking.

Databasen vår skaper et virtuelt møtested, som ligner de aller fleste plattform for videoløsning, som TEAMS, ZOOM, Skype, osv.

Forskjellen er at hos oss, skjer dette via en høykryptert videløsning som er godkjent for aller typer tolkeoppdrag der taushetsplikt er essensiell.

Samtidig er løsningen enkel å bruke og fungerer på de aller fleste plattformer, smarttelefoner, (vanlige telefoner – uten bilde som telefontolking), nettbrett og PC.

På oppdragsdatoen sendes det en unik klikk-på-lenken påminnelses mail eller SMS. Trykker du på lenken, er du inne. Bestilleren har ansvar for å dele lenken videre til den minoritetsspråklig tjenestemottaker, dette simpelthen fordi vår policy tilsier at vi ikke skal lagre noe personlig informasjon om tjenestemottakeren i det hele tatt.

 • Du slipper betaling for reisetid og transport
 • Det er lettere for oss å skaffe deg en dyktig tolk
 • Det fungerer på de aller fleste plattformer, smarttelefoner, nettbrett og PC.
 • Det er viktig at du bruker en god mikrofon- og høyttalerfunksjon dersom partene som skal snakke sammen befinner seg i et møterom. P
 • Vår opplevelse er at du blir faktisk mer fokusert på samtalepartneren din enn vanlig.
 • Husk pauser ved oppdrag over en time!
Telefontolking

Kristiansand kommune har benyttet seg av telefontolking i mange år.

IMDi beskriver telefontolking som et alternativ når de to andre formene for tolking ikke lar seg arrangere. Mange offentlige tolkebrukere foretrekker telefontolking fordi det sparer dem for reiseutgifter, og åpner opp for å bruke kvalifiserte tolker i hele landet.

IMDi også påpeker at Telefontolking kan være et godt alternativ i mindre lokalsamfunn.

Teoriprøve og tolk

Skal du ta teoriprøve til førerkort kl. B og trenger tolk?

Personer som ikke kan kommunisere tilstrekkelig godt på norsk kan benytte tolk i forbindelse med teoriprøven til førerkort for personbil (klasse B).

 • Søk til en trafikkstasjon om å få gjennomføre prøven muntlig, og om å få lov til å bruke tolk
 • Når trafikkstasjonen har godkjent søknaden og gitt deg tidspunkt for prøven kan du bestille tolk. (Hvis TolkSør ikke har ledig tolk på det tidspunktet, kan du be trafikkstasjonen endre tiden, eller du kan kontakte en annen tolketjeneste.)
 • Bestill tolk i god tid, og husk å oppgi nøyaktig hvilket språk og eventuelt også dialekt du snakker
 • Du får ikke vite tolkens navn og det er ikke mulig å snakke med tolken på forhånd
 • TolkSør sender deg informasjonsbrev og regning for tolkingen. Du kan også betale kontant på vårt kontor. Betalingsfristen er senest én uke før prøven, ellers avlyses tolkingen
 • Du avlegger prøven på trafikkstasjonen. Ta med brevet fra tolketjenesten og gyldig identitetsbevis med bilde. Tolken er kun til stede via TV-skjerm
 • Hvis du får "ikke bestått" medfører dette karantene på 2 uker før det kan søkes på nytt til trafikkstasjonen
 • Forbered deg godt til eksamen! Og husk at tolkens eneste oppgave er å oversette alt som blir sagt, uten å legge noe til, endre eller forkorte
 • Les mer om teoriprøven (ekstern lenke) hos Statens vegvesen.

 

Språk med fet skrift har vi faste tolker i. Antall språk varierer i perioder og vi jobber kontinuerlig med rekruttering av tolker med nye språk og dialekter. Hvis du trenger tolk i andre språk en de nevnte kan vi kanskje være skaffe det fra andre tolketjenester.

Tolkens plikter

 • Tolke alt som kommer til uttrykk korrekt – og ikke utelate, legge til eller endre noe
 • Være upartisk og ikke la egne holdninger eller meninger påvirke arbeidet
 • Ha absolutt taushetsplikt. Dette innebærer at tolken ikke har lov til å snakke med noen om det han /hun får greie på i arbeidet som tolk
 • Taushetsplikten gjelder også etter at tolken har sluttet i tjenesten
 • Erklære seg som inhabil når tolken er i slekt eller gift med noen av partene, er selv part i saken eller har vært fullmektig for en av partene

Skriftlige oversettelser

For alle typer skriftlige oppdrag kontakt vår oversettelsesavdeling på 469 29 871 / 469 02 216, eller epost: oversetting@kristiansand.kommune.no

Dokumenter kan sendes til:

Skriftlig avdeling
Tolketjenesten i Kristiansand kommune -TolkSør
Postboks 501
4664 Kristiansand

leveres på besøksadressen vår eller sendes på epost.

Mer om skriftlige oversettelser

 • Leveringsfristen er 2 til 3 uker, men kan være kortere eller lengre avhengig av tekstens størrelse, tilgjengelighet på oversetter og vanskelighetsgrad
 • Hasteoppdrag leveres innen 5 dager, mot et tillegg på 25 % av normal pris
 • Våre oversettelser er offisielle og utstyres med den kommunale tolketjenestens stempel
 • Vi kan levere oversettelser utført av statsautoriserte translatører i enkelte språkkombinasjoner
 • Vi oversetter alle typer tekster: Identitetsdokumenter, utdanningspapirer, arbeidsattester, medisinske attester, kontrakter, informasjonstekster med videre
 • Sammen sikrer vi at alle våre oppdrag utføres på profesjonelt, effektivt og seriøst vis
 • Oversettelsenes layout utformes slik at de er lett å sammenligne med originalene

Tolk hos fastlege

Fastlegekontorer som har inngått fastlegeavtale med Kristiansand kommune får tolk gratis av Tolketjenesten TolkSør.

Utleie av videokonferansestudio

TolkSør har et skjermstudio som benyttes til tolking. Det er mulig å leie dette studioet til videokonferanse. Prisen for leie er kr. 650,- per påbegynte klokketime, og kr. 325,- for påfølgende halvtimer.

Av plasshensyn er det ikke hensiktsmessig å være mer enn to personer i studioet.

Kurs for tolkebrukere

TolkSør tilbyr sine brukere gratis opplæring i riktig bruk av tolk. Med dette kurset får dere:

 • større sikkerhet i tolkesituasjonen
 • trygghet om hva du kan kreve av tolken
 • mer effektive tolkesamtaler
 • vite når det er påkrevd å bruke tolk
 • bevissthet om farene ved å bruke en uprofesjonell tolk
 • vite hvordan du finner en kompetent tolk til ditt behov
 • vite hvordan du vurderer tolkens kompetanse
 • fornøyde tolker og brukere
 • Vi kommer gjerne til dere, på et personalmøte eller lignende. Ideelt sett ønsker vi 1-1 ½ time, men det er også aktuelt med kortere eller lengre tid. Tidspunkt og varighet for møtet velger dere selv og tilbudet er vederlagsfritt.
 • Vi er også åpne for enhver dialog vedrørende riktig bruk av tolk og generelt om våre tjenester.

Ta kontakt med kursholderne på epost, eller telefon: Sigrun Gavelstad (469 02 216) eller Jan Roger Nilsen (469 29 871) 

Hva sier loven?

Hva sier loven om bruk av tolk - IMDi (ekstern lenke)

Tolkeloven (ekstern lenke)

Forskrift til tolkeloven (ekstern lenke)

Hva sier tolkeloven? (ekstern lenke)

Generell forvaltning

 • Forvaltningslovens § 11 e gir et forbud mot å bruke barn som tolk.
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Justissektoren

 • Domstolloven § 135
 • Straffeprosessloven § 304

Helsesektoren

 • Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-1, 3-2, 3-5
 • Helsepersonelloven § 10

Utlendingsforvaltningen

 • Utlendingsloven § 81

Krisesentre

 • Krisesenterloven § 3

osv.

Lover og regler om bruk av tolk

Her er en oversikt over noen av dem:

Forskrift til tolkeloven (ekstern lenke)

Utlendingsforskriftene §§ 33-34 og 54
”Politiet skal gi utlendingen som søker asyl, veiledning om de rettigheter som følger av lovens § 34 og om nødvendig sørge for at tolk blir tilkalt”.

Domstolloven §§ 135, 136 og 137 (ekstern lenke) - ”Skal nogen som ikke kan norsk ta del i forhandlingene, brukes en tolk som retten har oppnevnt eller godkjent”.

Trafikkopplæringsforskriften § 29-1, fjerde ledd (ekstern lenke), gir adgang til å bruke tolk ved teoriprøven til førerkort for personbil (klasse B). ”Dersom språkproblemene er store, kan det nyttes godkjent tolk ved prøven”.

Forvaltningsloven (ekstern lenke)

§ 11 – veiledningsplikt
§ 16 – forhåndsvarsling
§ 17 – utrednings- og informasjonsplikt

”Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes”, noe som klart forutsetter bruk av tolk eller skriftlig oversettelse når den som saken gjelder ikke kan norsk, Jmf. §17.

Nordisk språkkonvensjon (ekstern lenke) gjelder norske, finske, danske, islandske og svenske statsborgere og gir dem rett til å bruke sitt språk under deres opphold eller besøk i et annet nordisk land ved både muntlig kommunikasjon med det offentlige og ved behov å få oversatt sine dokumenter.

Pasientrettighetsloven (ekstern lenke)

Kap. 3 om Rett til medvirkning og informasjon pålegger helsepersonell ansvar for at ” Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. (…) Helsepersonellet skal så langt som mulig sikre seg at pasienten har forstått innholdet og betydningen av opplysningene”.

Jobbe hos oss?

Da må du innfri disse kravene:

 • helst høyere utdanning, men studiekompetansegivende videregående utdanning er minstekrav
 • fylt 20 år
 • skolegang fra Norge og tolkespråkets land
 • meget gode språkkunnskaper, muntlig og skriftlig, i norsk og tolkespråket
 • inngående kjennskap til samfunnsforhold og kultur i landene der språkene brukes
 • plettfri vandel
 • personlige egnethet til tolkerollen

Ledige stillinger finner du her. Søk elektronisk.

Kvalifiserte søkere blir innkalt til en samtale og vil få tilbud om opplæring. TolkSør vil stå ansvarlig for å veilede og henvise kandidatene til videreutvikling av tolkekompetanse. Se mer om utdanningsmulighetene på tolkeportalen.

Ønsker du å jobbe som oversetter?
Da er kravene litt annerledes. Ta kontakt med Sigrun eller Jan Roger på avdeling for skriftlig på e-post eller telefon 469 02 216 / 469 29 871 for mer informasjon.