Jeg har/har hatt kreft

Frisklivssentralen starter nå opp et eget treningstilbud for deg som har eller har hatt kreft, og som trenger hjelp til å komme i gang med trening. Fysisk aktivitet kan være spesielt til hjelp for deg som har fått en kreftdiagnose. Regelmessig fysisk aktivitet er en viktig del av rehabiliteringen etter kreftsykdom og kan bidra til å redusere bivirkninger som følger av sykdommen og behandling (Kilde:kreftforeningen.no)

Innhold
-Individuell helsesamtale før og etter kurs
-Gruppetrening en gang per uke i 12 uker

Målgruppe
Personer i arbeidsfør alder som har eller har hatt kreft.

Pris
Ettersom dette er et helt nytt tilbud, vil det være gratis ut pilotperioden i 2021.

Henvisning/påmelding
Kontakt Frisklivssentralen på telefon 38 07 95 55 for mer informasjon og påmelding.
Dette kurset krever henvisning/godkjenning fra fastlege for å sikre at du trener trygt.
Godkjenning kan evt ordnes ved at vi sender elektronisk melding til din fastlege etter første helsesamtale.

Dersom du er under kreftbehandling vil vi også ha en dialog med behandlende lege for å sikre at vi kan ivareta deg på en god måte.

Aktuelle lenker
Fysisk aktivitet under og etter kreft - Kreftforeningen
Forskning på trening og kreft - Aktiv mot kreft