Jeg har kols

Puls og kols

Har du kols eller symptomer på kols? Puls og kols er et lærings- og treningstilbud for deg som ønsker å leve bedre med en kolsdiagnose. 

Innhold
-individuell helsesamtale før og etter kurs
-tilpasset trening to ganger per uke
-temasamlinger med fokus på erfaringsutveksling, sykdomslære, mestring og egenomsorg

Målgruppe
Personer med lettere grad av kols eller symptomer på kols som kan nyttiggjøre seg av gruppetrening.
Pårørende er velkommen til å delta på temasamlingene.

Varighet 
12 uker

Pris
400,-

Henvisning/påmelding
Kontakt Frisklivssentralen på telefon 38 07 95 55 for mer informasjon og påmelding.
Dette kurset krever henvisning/godkjenning fra fastlege for å sikre at du trener trygt.
Godkjenning kan evt ordnes ved at vi sender elektronisk melding til din fastlege etter første helsesamtale.

Nyttige lenker
Røyking - helseskader - helsenorge.no
Kols - kronisk obstruktiv lungesykdom | LHL


Mann som hoster