Samhold, nærhet og møteplasser

Et annerledes møte

Rutebilstasjonen1.jpgNoen var til stede på hele arrangementet, andre brukte muligheten til å dele sine tanker når de tilfeldig kom forbi. Mange brukte muligheten til å si sitt. (Foto: Børge Røssaak Nilsen, Kristiansand kommune).

En lydskulptur, tekstopplesning, og engasjert diskusjon om stedskvalitet og nærmiljø i den nye storkommunen, fylte rutebilstasjonen i Kristiansand.

- Rutebilstasjonen er et transportknutepunkt der folk pendler til og fra bo- og arbeidssteder i Søgne, Songdalen og Kristiansand. Det også nær senterpunktet for storkommunen, sier medarrangør og planrådgiver Christina Rasmussen om møtet som fant sted 28. november.

Lydskulptur

Lydskulpturen «Systemet Aktiveres». Lydskulpturen «Systemet Aktiveres» av de lokale kunstnere Trond Nicholas Perry og Jon S. Lunde, var en viktig del av arrangementet. 

- Skulpturen utforsker og kroppsliggjør temaer som samarbeid, hverdagslighet og yrkesstolthet, sier Rasmussen.

Lydskulpturen var operativ fra klokka 13.00  og frem til arrangementet startet klokka 17.00. Folk som var innom rutebilstasjonen var nysgjerrige og deltok i lydskulpturen mens de ventet på bussen.

Arrangementet åpnet med en lydperformance i samarbeid med forfatter Sigurd Tenningen.

- Teksten til Sigurd Tenningen handler om samlingsbegrepet, hvordan sammenhengen mellom enkeltelementer skaper fellesskap og hvordan kunstsamlinger synliggjør landsdelen regionalt og nasjonalt, sier Rasmussen.

Hva skaper et godt nærmiljø og levende steder?

Rasmussen ledet en diskusjon om lokal stedskvalitet i den nye storkommunen.  Arrangementet inngår i arbeidet med mål og strategier for den nye storkommunen, altså kommuneplanens samfunnsdel «Sterkere sammen».

Temaet som ble belyst var «byutvikling med kvalitet og økt klima- og miljøinnsats».

Spørsmål er hvilke kvaliteter skal tas vare på, og hva skal styrkes for å sikre en bærekraftig utvikling av kommunen mot 2030.

- Vi spurte også om hva skaper et godt nærmiljø og levende steder? Og hva gjør det positivt å bo og være i din bydel, sier Rasmussen.

Rundt 50 personer møtte opp for å få med seg lydskulpturen, innlegg og diskusjonen. Sju personer fra ulike steder i storkommunen kom og fortalte hvilke lokale kvaliteter de er opptatt av.  Her gjengis en kort oppsummering av hver.

Kort oppsummert

Arrangementet oppsummeres også i eget dokument og vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel.

Siri Heimdal KnudsenSiri Heimdal Knudsen fra Hølleheia sa at «alle kjenner alle» i Søgne. Mange har lange røtter i bygda og i flere familier bor opptil fire generasjoner i Søgne i dag. Det er nærhet til alt, men kanskje kan mangfoldet oppleves som begrenset. Siri oppfordret til å ta det beste fra de tre kommuner inn i den nye storkommunen, videreføre nærheten fra Søgne og jobbe for en storkommune som inkluderer alle.

Bewar Omar fra Vågsbygd jobber med ungdom i det daglige. Vågsbygd er Kristiansands største bydel og alt finnes lokalt, samtidig som det er et godt busstilbud. Bydelen har gode tilbud for ungdom, men også utfordringer.  Bewar var opptatt av tilbud til ungdom som jobb, møteplasser og aktivitetstilbud

Sylvi Mølland fra Songdalen mente at det er trygt og godt i Songdalen. Det er et rikt kulturliv og godt samarbeid mellom lag og foreninger. Sylvi var innom mange fine kvaliteter som innbyggerne har i Songdalen. Viktige møteplasser som Posmyr bygdetun og Haugenparken, god mat for de eldre i omsorgsboligene, fine plasser langs elva, sterk dugnadsånd og frivillighet.

Tor Punsvik fra Drangsholt snakket om utkanten i storkommunen, og at det i fremtiden blir flere slike bydeler. Han nevnte utfordringer med trafikksikkerhet og tung transport, dårlig busstilbud og flommen som tok flere hus. Men han var også opptatt av å løfte frem samholdet, og kompetansen som finnes lokalt og i velforeningen. Etter flommen har det vært en god dialog med kommunen, særlig om beredskap.

Solveig Nordkvist fra Gjervoldstad påpekte at eldre er opptatt av hjelpen de får når behovet melder seg, og at de eldre er en ressurs. Blant annet til i barnepass slik at hverdagen og arbeidslivet for de unge blir enklere. Solveig var også opptatt av landbruk og å ta vare på muligheten til å produsere mat lokalt. Hun mener det finnes lokal kompetanse blant ungdom om traktorkjøring og mekking, som er verdifull for landbrukskommunen. Det er ikke bare høy utdanning som er viktig og nyttig. Hun oppfordret til å ta hele kommunen i bruk når den skal utvikles og boliger skal bygges.

Marit Schaldemose fra Årosskogen jobber med barn og ungdommer, og kunst og er kjent for å ha startet søppelaksjonen i Søgne. Marit er opptatt av nærhet og lek. Hennes motto er «alvoret tar livet seg av, men leken må du finne på sjøl». Marit formidlet at mange er redd for å miste nærheten til tilbud, tjenester, kommuneadministrasjon og hverandre. Hun oppfordret til å prioritere oaser og treffpunkter i bydelene, se hverandre, gi kunstnerisk stimulans til ungdommen. Hun etterspør steder for kunstutvikling og kafé. Marit ønsker at Søgne gamle prestegård prioriteres i kommuneplanen med fokus på ungdom og kunstutvikling og åpen kafedrift som kunst- og kultursenter i Søgne.

Vidar Finsådal fra Finsland formidlet stoltheten ved å bo på toppen av Kristiansand. Han var opptatt av det gode samholdet på tvers av interesser og livssyn, et levende kulturlandskap og stille natur, gode tjenestetilbud og en melkeproduksjon som kan forsyne halvparten av kristiansandsbefolkningen. Han minnet om at det er viktig med gode kontaktpunkter mellom befolkningen, politikere og administrasjon for å sikre gode beslutninger.

En gjest kom inn fra gata for å oppfordre til å bevare naturen. Diskusjonen fortsatt med publikum. Noen råd på veien var blant annet å tenke innenfra og ut, ta i bruk kompetansen som finnes lokalt, og å sette opp bussturer, gjerne med guide, i den nye kommune så innbyggerne kan bli kjent med hverandre og de mange flotte steder i storkommunen.

En deltaker avsluttet med «Det går bra!»

Samarbeidsprosjekt

Arrangementet var et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Kristiansand Kunsthall og Kulturbyrået Mesen. Arrangementet er det første av flere. Flere prosjekter og lignende arrangementer skal gjennomføres i 2020.

Nyttige lenker

Sterkere sammen - følg prosessen for kommuneplanens samfunnsdel 

Invitasjon og omtale av arrangementet til arrangementet på nye Kristiansand

Kontakt:

Prosjektleder
Grete Sjøholt
982 87 902

Planrådgiver, klima og arealutvikling
Christina Rasmussen
401 65 176

Planrådgiver, klima og arealutvikling
Mari Eik
464 23 416

Publikummere og deltakere

(Denne teksten ble først publisert 09.12.2019 13:47)