Politisk ledelse

Jan Oddvar Skisland (Ap) er ordfører i Kristiansand kommune. Erik Rostoft fra Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand (TVP) er varaordfører. Jannike Arnesen (Ap) og Benedicte Nordlie (Ap) deler stillingen som politisk rådgiver.

Ordfører

Jan Oddvar Skisland (Ap)

Mob: 982 87 900

E-post

Ta gjerne kontakt med ordfører Jan Oddvar Skisland. E-post og annen post blir behandlet i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen". Dermed må du regne med at innholdet i meldingen din kan bli offentlig tilgjengelig.

Ordførers kalender

Varaordfører

Erik Rostoft (TVP) 

Mob: 920 31 157

E-post

Varaordførers kalender

Digital kaffeprat med varaordfører

Politisk rådgiver

Stillingen deles mellom Jannike Arnesen (Ap)

Mob: 414 67 200

E-post

og

Benedicte Nordlie (Ap)

Mob: 951 09 286

E-post

Gruppeledere 2019-2023

Kenneth Mørk (Ap)

Mob: 908 09 101

E-post

 

Renate Hægeland (H)

901 57 511

E-post

 

Jørgen Kristiansen (KrF)

924 68 673

E-post

 

Stian Storbukås (FrP)

924 45 868

E-post

 

Hildegunn Marie Tønnessen Seip (MDG)

988 19 111

E-post

 

Ivar Bergundhaugen (V)

909 95 424

E-post

 

Jens Anders Ravnaas (TVP)

458 30 103

E-post 

 

Vidar Kleppe (ND)

930 63 629

E-post

 

Andreas Landmark (SV)

905 29 227

E-post

 

Svein-Harald Mosvold Knutsen (PP)

98206813

E-post

 

Kasper Bekkeli Espeland (Rødt)

480 66 071

E-post

 

Reidar Heivoll (Sp)

992 70 550

E-post