Politisk ledelse

Jan Oddvar Skisland (Ap) er ordfører i Kristiansand kommune. Erik Rostoft fra Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand (TVP) er varaordfører. Kenneth Mørk (Ap) er politisk rådgiver.

Ordfører

Jan Oddvar Skisland (Ap)

Mob: 982 87 900

E-post

Ta gjerne kontakt med ordfører Jan Oddvar Skisland. E-post og annen post blir behandlet i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen". Dermed må du regne med at innholdet i meldingen din kan bli offentlig tilgjengelig.

Ordførers kalender

Varaordfører

Erik Rostoft (TVP) 

Mob: 920 31 157

E-post

Varaordførers kalender

Digital kaffeprat med varaordfører

Politisk rådgiver

Kenneth Mørk (Ap)

Mob: 908 09 101

E-post

 

Gruppeledere 2019-2023

Mette Gundersen (Ap)

915 64 057

E-post

 

Renate Hægeland (H)

901 57 511

E-post

 

Jørgen Kristiansen (KrF)

924 68 673

E-post

 

Stian Storbukås (FrP)

924 45 868

E-post

 

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG)

975 95 967

E-post

 

Ivar Bergundhaugen (V)

909 95 424

E-post

 

Jens Anders Ravnaas (TVP)

458 30 103

E-post 

 

Vidar Kleppe (DEM)

930 63 629

E-post

 

Andreas Landmark (SV)

905 29 227

E-post

 

Karin Berthelsen (PP)

91814774

E-post

 

Ellen Rudnes (Rødt)

922 84 503

E-post

 

Reidar Heivoll (Sp)

992 70 550

E-post

 

Roy Fardal (Uavhengige)

92450026

E-post