Varaordførers kalender

Kontaktinformasjon og ukes program.

Informasjon:

E-post: erik.rostoft@kristiansand.kommune.no
eller postmottak@kristiansand.kommune.no
Mobil: 920 31 157

E-post og annen post til varaordfører blir behandlet i samsvar med «lov om offentlighet i forvaltningen». Dermed må du regne med at innholdet i din e-post eller meldingskorrespondanse kan bli offentlig tilgjengelig.

Tamara Villanueva
Sekretær varaordfører/Politisk- og administrativt sekretariat 
Mobil: 958 89 477
E-post: tamara.villanueva@kristiansand.kommune.no 

Utvalg som ledes av varaordfører:

 • Valg- og honorarutvalget

Erik Rostoft er varaordfører i Kristiansand i nåværende periode siden valget i 2019. 

Ønsker du å booke inn til en kaffeprat med varaordfører Erik Rostoft?
Følg linken her:

https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2021/varaordforer-inviterer-til-digital-kaff Digital kafeprat 

Ønsker du å følge med på varaordførerens forskjellige oppdrag, kan du se det her

 

Uke 50

Mandag 12.desember:

 • Samsnakk administrativ og politiske ledelse
 • Politisk samsnakk
 • Mekling hos Stasforvalteren i Agder
 • TVP gruppemøte
 • TVP juleavslutning

Tirsdag 13. desember:

 • Eierskapsmøte

Onsdag 14. desember:

 • Kommunikajsonsoppdrag

Torsdag 15. desember:

 • Bystyrets budsjettmøte

Fredag 16. desember:

 • Møte i ATP-utvalget
 • Nordic Safe Cities Online meeting

Uke 49

Mandag 5.desember:

 • Kommunikasjonsmøter 
 • Politisk samsnakk
 • Programkomiteen
 • Møte TVP gruppeleder

Tirsdag 6. desember:

 • Nærings- og eierskapsutvalget
 • Innbyggermøter
 • Møte Rene Natvig hos Babybanden

Onsdag 7. desember:

 • Formannskapsmøte
 • Formannskapets juleavslutning 

Torsdag 8. desember:

 • Nettverket - LEIDA og SOSIONOVA
  Kvalifisere for arbeid/flere i arbeid-kvartalsmøte
 • Samsnakk administrativ og politiske ledelse
 • Teamsmøte Regionalpolitisk Industrigruppe
 • Innbyggermøter

Fredag 9. desember:

 • Sparebanken Sør Julelunsj

Uke 48

Mandag 28. november:

 • Møter med administrativ og politisk ledelse
 • Kommunikasjonsmøter Politisk samsnakk
 • Programkomiteen
 • Møte TVP gruppeleder

Tirsdag 29.november:

 • Eierskap
 • Innbyggermøter
 • Skolestruktur Hånes

Onsdag 30. november:

 • Formannskapets budsjettmøte

Torsdag 1.desember:

 • Julefrokost Sørlandsparken
 • Fagkonferansen Framsikt Brukerforum
 • Evaluering dialogmøter Formannskap
 • Samtale bydelsråd Vågsbygd

Fredag 2. desember:

 • Brukerforum - Framsikt fagkonferanse

Søndag 4. desember:

 • Frivillighetsprisen 2022

Uke 47

Mandag 21. november:

 • Møter med administrativ og politisk ledelse
 • UAS dronekonferanse Kristiansand
 • Kommunikasjonsmøter Politisk samsnakk
 • Møte Islands anbasadør 
 • Møte TVP gruppeleder

Tirsdag 22.november:

 • Nærings- og eierskapsutvalget
 • Innbyggermøter
 • Mekling - reguleringsplan for del av Monsøya

Onsdag 23. november:

 • Statusmøte kulturdirektør
 • Bystyremøte

Torsdag 24. november:

 • Utstilling - Ungdom og Kunst for en Bærekraftig Fremtid

Fredag 25. november:

 • Fri