Varaordførers kalender

Kontaktinformasjon og ukes program.

Informasjon:

E-post: erik.rostoft@kristiansand.kommune.no
eller postmottak@kristiansand.kommune.no
Mobil: 920 31 157

E-post og annen post til varaordfører blir behandlet i samsvar med «lov om offentlighet i forvaltningen». Dermed må du regne med at innholdet i din e-post eller meldingskorrespondanse kan bli offentlig tilgjengelig.

Tamara Villanueva
Sekretær varaordfører/Politisk- og administrativt sekretariat 
Mobil: 958 89 477
E-post: tamara.villanueva@kristiansand.kommune.no 

Utvalg som ledes av varaordfører:

 • Valg- og honorarutvalget

Erik Rostoft er varaordfører i Kristiansand i nåværende periode siden valget i 2019. 

 

Ønsker du å booke inn til digital kaffeprat med varaordføreren?
Følg linken her:

https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2021/varaordforer-inviterer-til-digital-kaff Digital kafeprat 

Ønsker du å følge med på varaordførerens forskjellige oppdrag, kan du se det her

 

Uke 42

Mandag 18. august:

 • Kommunikasjonsmøte
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • TVP forberedende møte
 • Møte med gruppeledere i koalisjonen
 • Møte med Øvind Laderud - Mombasa besøk
 • Frivillighetsmøte i Songdalen
 • TVP gruppemøte

Tirsdag 19. oktober:

 • Statusmøte Søgne Bydelsråd
 • Valg- og honorarutvalget

Onsdag 20. oktober:

 • Eierskapsmøte
 • Formannskapsmøte

Torsdag 21.oktober:

 • Møte med Elisabeth Engemyr og Kari Holmen - Bydelsråd
 • Kontrollutvalget
 • TV-aksjonen - Næringslivsdugnad
 • Åpning av Kringsjå banen

Fredag 22. oktober:

 • Huseiernes Landsmøte

 

Uke 41

Mandag 11. august:

 • Kommunikasjonsmøte
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • Møte med Geir Asvik Haugum, Havvind
 • Møte med gruppeledere i koalisjonen
 • Møte med FRI om kommunalt tilskudd 2022
 • Forberedene møte
 • TVP gruppemøte

Tirsdag 12. oktober:

 • Møte i nærings- og eierskapsutvalget
 • Møte med Flekkerøy Vel

Onsdag 13. oktober:

 • Formannskapsmøte
 • Åpning - Ressurssenter Unik, Marvika

Torsdag 14.oktober:

 • Bransjefrokost 
 • Digitale innbyggertjenester

Fredag 15. oktober:

 • Møte med næringsforeningen og politiske ledelse

 

Uke 40
Ordførervakt - Høstferie

 

Uke 39

Mandag 27. september:

 • Statusvurdering Mombasa besøk
 • Kommunikasjonsmøte
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • Politiske samtaler
 • Møte med gruppeledere i koalisjonen
 • Møte med Kennet Mørk, Havna
 • TVP gruppemøte

Tirsdag28. september:

 • Møte i Nærings- og eierskapsutvalget
 • Innbyggermøte, bydelsmelding

Onsdag 22. september:

 • Kommunikasjonsmøte FN´s internasjonale eldredag
 • Formannskapsmøte

Torsdag 23. september:

 • Besøk fra 7. klasse Solholmen
 • Møte med Leif Roar Kalleberg, Verdensdagen for psykisk helse
 • Møte i representasjonskapet

Fredag 24. september:

 • Åpning av FN´s internasjonale eldredag

 

Uke 37

Mandag 13. september:

 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • Eiermøte - Returkraft
 • TVP gruppemøte

Tirsdag 14. september:

 • Kommunikasjonsoppdarag
 • Dialogmøte Agder Energi
 • Møte i valgstyret
 • Befaring Søgne

Onsdag 15. september:

 • Møte i næring- og eierskapsutvalget
 • Formannskapsmøte
 • Møte i valgstyret
 • Gruppeledermøte
 • Bystyremøte

Torsdag 16. september:

 • Fremtidens kommune "Kontroll og Tillit" i Arendal

Fredag 17. september:

 • Fremtidens kommune "Kontroll og Tillit" i Arendal

Uke 38

Mandag 20. september:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • Møte med gruppeledere i koalisjonen
 • Politiske samtaler
 • TV-askjonen-Planleggingsmøte områdeledere
 • TVP gruppemøte

Tirsdag21. september:

 • Ditigaliseringsportfolien
 • Møte med Kim Høyer Holum - Eierskap
 • Møte med Øyvind Laderud - Mombasa delagajon

Onsdag 22. september:

 • Møte med Aenne Ramm - Sykellørdag
 • Møte med Kim Øverland, Bydelsråd
 • Styringskomite Strong Cities Network
 • Bystyremøte

Torsdag 23. september:

 • Kontrollutvalget
 • Tverrsektorielt statusmøte for kommunene, fylkeskommunen og Sørlandet sykehus HF
 • 20-års jubileumsfest for arkivet freds og menneskerettighetssenter

Fredag 24. september:

 • Noroff Summit og åpning av ny campus i Kristiansand 

Uke 37

Mandag 13. september:

 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • Eiermøte - Returkraft
 • TVP gruppemøte

Tirsdag 14. september:

 • Kommunikasjonsoppdarag
 • Dialogmøte Agder Energi
 • Møte i valgstyret
 • Befaring Søgne

Onsdag 15. september:

 • Møte i næring- og eierskapsutvalget
 • Formannskapsmøte
 • Møte i valgstyret
 • Gruppeledermøte
 • Bystyremøte

Torsdag 16. september:

 • Fremtidens kommune "Kontroll og Tillit" i Arendal

Fredag 17. september:

 • Fremtidens kommune "Kontroll og Tillit" i Arendal

Uke 36

Mandag 06. september:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • Kommunedirektørens ledergruppa
 • TVP gruppemøte

Tirsdag 07. september:

 • Møte med Kim Høyer Holum, eierskap
 • Samsnakk - innbyggerdialog
 • Klimaalliansen - Plastryddeaksjon

Onsdag 08. september:

 • Formannskapsmøte

Torsdag 09. september:

 • Politirådsmøte

Fredag 10. september:

 • TV-aksjonen kommunekomite
 • Returkraft

Uke 35

Mandag 30. august:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • Møte med gruppeledere i koalisjonen
 • Politiske samtaler
 • TVP gruppemøte

Tirsdag 31. august:

 • Næring- og eierskapsutvalget
 • Kontrollutvalget
 • Havvind i Region Kristiansand

Onsdag 01. september:

 • Formannskapsmøte

Torsdag 02. september:

 • Informasjonsmøte fra KMD og DSB
 • Kommunale utleieboliger - Stauslandsveien
 • Møte med beredskapsledelse - koronatiltak
 • Møte Helsedirektoratet om smittesituasjonen

Fredag 03. september:

 • Skolehager - fagsamtale
 • Skolehager - besøk Solholmen skole
 • Skolehager - besøk Torridal/Mosby
 • Møte i sttyringsgruppen for byvekstavtale

Uke 34

Mandag 23. august:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • Åpning av semesterstart NLA Høgskolen 
 • Innbyggermøte
 • TVP gruppemøte

Tirsdag 24. august:

 • Gruppeledermøte
  TVP møte med gruppeledere
 • Nytt mestringssenter i Randesund
 • Møte med gruppeledere i koalisjonen

Onsdag 25. august:

 • Formannskapsmøte
 • Songdalen bydelsråd

Torsdag 26. august:

 • Havnekonferansen 2021
 • Skeive troende
 • Kompetansefondet 20 år - halvdagsseminar i Mandal
 • Konsert Songdalen

Fredag 27. august:

 • Teamsmøte - info om Grønne Byggeprosjekter
 • Skeive Sørlandsdager: Trygg i eget uttrykk

Lørdag 28. august:

 • Skeive sørlandsdager Parade

 

Uke 33

Mandag 16. august:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • Politisk samsnak
 • Digital debatt - Elflyrevolusjonen ber om landingstillatelse
 • Møte med gruppeledere i koallisjonen 

Tirsdag 17. august:

 • Samsnakk Norgesmesterskap i Albin Express seilbåter
 • Interne møter

Onsdag 18. august:

 • TVP møte gruppeleder

Torsdag 19. august:

 • Kontordag

Fredag 20. august:

 • Styringskomite Regionalt samhandlingsprosjekt Flytende Havvind
 • Norgesmesteskap i Albin Express seilbåter
 • TV-askjonens kommunekomiteUke 32

Mandag 09. august:

 • Møte med Lukas Wedemeier om atomnedrustning

Tirsdag 10. august:

 • Kommunikasjonsmøter
 • TVP gruppemøte
 • Markering av Bike for Peace
 • Markering for 100-års jubilant 

Onsdag 11. august:

 • Oppstart regionalt samarbeid havvind
 • Henriette Grønn. Betongelementforeningen.
 • Samsnakk med politisk ledelse

Torsdag 12. august:

 • Statusmøte beredeskap

Fredag 13. august:

 • Kontordag

 

Uke 26, 27 og 28: Ordførervakt

Uke 29, 30 og 31: Ferie

 

Uke 28
Ordførervakt

 • Torsdag 15. juni Intern statusmøte beredskap 

Uke 27

Mandag 05. juli:

 • Markering av båtovertakelse og gjenåpning av maritim VG skole Sørlandet

Tirsdag 06. juli:

 • Kontordag

Onsdag 07. juli:

 • Media MC Klubb
 • 100- årsjubilant 

Torsdag 08. juli:

 • Intern statusmøte beredskap
 • Kontordag

Fredag 09. juli:

 • Kontordag

Uke 26

Mandag 28. juni:

 • Møte med Ole Magne Omdal. Prestebekken - mulighet for moderne byutvikling i attraktivt prosjekt
 • Lunsjmøte

Tirsdag 29. juni:

 • Møte med Erik Magnussen. Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt om lokalpolitikeres arbeidsvilkår
 • TVP Befaring VIge

Onsdag 30. juni:

 • Ordførervakt

Torsdag 01. juli:

 • Statusmøte veredskap sommer

Fredag 02. juli:

 • Ordførervakt

Uke 25

Mandag 21. juni:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 •  Politisk samsnak
 • TVP møte gruppeleder
 • Samsnakk hovedutvalgsledere
 • TVP medlemsmøte
 • TVP gruppemøte

Tirsdag 22. juni:

 • Nærings- og eierskapsutvalget
 • Møte om Droneprosjekt med UAS Norway og Norce forskning 
 • Innbyggerdialog - Digital kaffeprat
 • Bystyre

Onsdag 23. juni:

 • Bokprosjekt

Torsdag 24. juni:

 • Åpning av nytt besøkssenter på Kristiansand kanonmuseum
 • Status - Sian demonstrasjonen med Johanne Marie Benitez Nilsen
 • Ekstraordinært formannskapsmøte
 • Tur med produksjonsledelse i MM. 

Fredag 25. juni:

 • Møte med Næringsforeningen
 • Møte med Fagerholt frikirke 
 • 100- års jubilant

Uke 24

Mandag 14. juni:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • TVP møte gruppeleder
 • Samsnakk hovedutvalgsledere
 • TVP medlemsmøte
 • TVP gruppemøte

Tirsdag 15. juni:

 • Nærings- og eierskapsutvalget
 • Innbyggerdialog - Digital kaffeprat
 • Tertialmøte
 • Møte med Kenneth Fedog. Digitalstrategi
 • Møte på Arkivet - FN-sambandet og Røde kors 

Onsdag 16. juni:

 • Frokostseminar
 • FVN reportasje Bydelsfond
 • Valgstyret
 • Formannskapsmøte
 • Dialogmøte

Torsdag 17. juni:

 • Bymiljøkonferanse
 • Kontrollutvalget

Fredag 18. juni:

 • Møte med Jens J. Kjos-Hanssen  - Flere i arbeid
 • Dekningsmarkering
 • Bydelsfond lansering

Uke 23

Mandag 7. juni:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • TVP møte gruppeleder
 • Møte med gruppeledere i koalisjonen
 • Samsnakk hovedutvalgsledere
 • 100-års jubilant. Overrekelse av ofissiell hilsen 
 • TVP styremøte
 • TVP gruppemøte

Tirsdag 8. juni:

 • Nærings- og eierskapsutvalget
 • Innbyggerdialog - Digital kaffeprat
 • UiAs Råd for samarbeid med arbeidslivet 

Onsdag 9. juni:

 • Formannskapet
 • Ekstraordinært bystyremøte

Torsdag 10. juni:

 • Forberedelsesmøte TVP
 • Innbyggerdialog  Digital kaffeprat

Fredag 11. juni:

 • Dialogmøte med fylkeskommunen og AKT
 • Møte med Eivind Hellerslien -  Bydelsfond
 • Statusmøte innbyggerdialog
 • ATP utvalget
 • Rådsmøte i Sørlandets Kompetansefond

 

Uke 22

Mandag 31. mai:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • TVP møte gruppeleder
 • Møte med Kim Høyer Holum, valgkomite Heleide
 • Møte med gruppeledere i koalisjonen
 • Samsnakk hovedutvalgsledere
 • TVP styremøte
 • Vipers Kristiansand velkomsthilsen Kjevik
 • TVP gruppemøte

Tirsdag 01. juni:

 • Næring og eierskap
 • Møte med Eivin Hellerslien. Planleggingsmøte Bydelsfond
 • Innbyggerdialog - Digital kaffeprat
 • Webinar Bærekraft og sirkulærøkonomi
 • Politiske samtaler

Onsdag 02. juni:

 • Bynett Sør 
 • Formannskapsmøte 
 • Dialogmøte

Torsdag 03.juni:

 • Webinar Sustainable Companies
 • Tverrsektorielt statusmøte for kommunene
 • Bærekraftfestival jury
 • Bærekraftsmiddag

Fredag 04. juni:

 • dialogmøte med kommunene, fylkeskommunene og AKT.
 • Møte med Tore Løvland - Møte fordeling valgkampstands 2021
 • Program for bruk i oppfølging av dialogmøter

Uke 21

Mandag 24. mai:

2. pinsedag

Tirsdag 25. mai:

 • Internt møte med administrativ- og politiske ledelse
 • Nærings- og eierskapsutvalg
 • Valgkomite Heleide
 • Gruppeledermøte
 • Informasjonsmøte Ytre ring
 • Innbyggerdialog. Digital kaffeprat
 • Gruppemøte TVP

Onsdag 26. mai:

 • Tentativt møte med Kim Høyer Holum. Varodd
 • møte med Eivind Hellerslien. Bydelsfond
 • Estraordinært fjernmøte formannskapet
 • Bystyremøte

Torsdag 27. mai:

 • Offisiell åpning av strømkabel mellom Tyskland og Norge
 • Innbyggerdialog. Digital kaffeprat
 • Tentativt - RIO Deconform festival

Fredag 28. mai:

 • Kontordag

Uke 20

Mandag 17. mai: 
Høytidsdag

Tirsdag 18. mai:

 • Møte med Kim Høyer Holum, eierskap
 • Politisk møte, tertial

Onsdag 19. mai:

 • Valg- og honorarutvalget
 • Formannskapsmøte
 • Dialogmøte Tveit

Torsdag 20. mai:

 • Møte med Hallvard Auestad og Ole Martin Kyllo, innspill fra dialogmøtene
 • Innbyggerdialog - Digital kaffeprat

Fredag21. mai:

 • Privat avtale

Uke 19

Mandag 10. mai:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • Politisk samsnakk
 • TVP møte gruppeleder
 • Møte med gruppeledere i koalisjonen
 • Styremøte TVP

Tirsdag 12. mai:

 • Nærings- og eierskapsutvalget
 • Valgkomite heleide AS

Onsdag 13. mai:

 • Dialogmøte KS Agder
 • Formannskapsmøte

Torsdag 14. mai:

 • Kristi himmelfartsdag

Fredag 15. mai:

 • Fri

Uke 18

Mandag 03. mai:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • TVP møte gruppeleder
 • Møte med gruppeledere i koalisjonen
 • Gruppemøte TVP

Tirsdag 04. mai:

 • Møte med Kim Høyer Holum, eierskap
 • Storbymøte Nordic Safe Cities

Onsdag 05. mai:

 • Formannskapsmøte
 • Europakonferanse demokrati

Torsdag 06. mai:

 • Møte i by- og stedsutvikling
 • Nordic Safe Cities

Fredag 07. mai:

 • Frokostmøte - Status for Byvekstavtale og arealplan i Kristiansand
 • Politisk møte - Kvadraturen
 • Inbyggermøte - Rådet for funskjonshemmede og Helse og mestring
 • Bydelsfond Suldalen

 

Uke 17
Mandag 26.april:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • TVP møte gruppeleder
 • Møte med gruppeledere i koalisjonen
 • Gruppemøte TVP

Tirsdag 27. april:

 • Nærings- og eierskapsutvalget
 • Internt samsnakk bydelsfond og drift
 • Evalueringsmøte klima/miljø og sosial bærekraft

Onsdag 28. april:

 • Planleggingsmøte Nordic Safe Cities
 • Privat avtale
 • Bystyremøte

Torsdag 29. april:

 • Utfordringer for innvandrere 
 • Innbyggermøte - Skoleintervju 
 • Møte i representatskappet i Agder kommunerevisjon IKS

Fredag 30. april:

 • Dialogmøte KS Agder
 • Presentasjon Bydelsfond

Uke 16
Mandag 19. april:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • Gjesteforelesning UiA
 • TVP møte gruppeleder
 • Nordic Safe Cities, statusoppdatering
 • Møte med gruppeledere i koalisjonen
 • Gruppemøte TVP


Tirsdag 20. april:

 • Møte med Kim Høyer Holum, eierskap
 • Møte med Eivind Buckner - Svanedammen
 • Intervju til bok om Sørlandsnyhetene


Onsdag 21. april:

 • Formannskapsmøte
 • Eierseminar Kristiansand kommune


Torsdag 22. april:

 • Statusmøte innbyggerdialog
 • Generalforsamling Næringsforeningen Kristiansand


Fredag 23. april:

 • Dialogmøte kommuner, fylkeskommunen og AKT
 • Estraordinært formannskapsmøte

 

Uke 15
Mandag 12. april:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • Politisk samsnakk
 • TVP møte gruppeleder
 • Møte med gruppeledere i koalisjonen
 • TVP Årsmøte
 • TVP gruppemøte


Tirsdag 13. april:

 • Nærings- og eierskapsutvalget
 • Møte med Kim Høyer Holum, valgkomite heleide AS

Onsdag 14. april:

 • Møte i arbeidsutvalget Flere i arbeid
 • Formannskapsmøte
 • Bystyremøte

Torsdag 15. april:

 • Dialogmøte med reiseliv, opplevelser og overnatting
 • Besøke Brandsdal Group
 • Statusmøte innbyggerdialog
 • Årsmøte Ungt Entreprenørskap Agder

Fredag 16. april:

 • Teams dialogmøte - Regiondirektør KS Agder
 • Rekefiske

 

Uke 14
Mandag 5. april:
2. påskedag

Tirsdag 6. april:

 • Eierskapsmøte
 • Kommunikasjonsmøter

Onsdag 7. april:

 • Webinar Innføring i EU
 • Teams møte "Kristiansands blå hage" ved Jarle Thorkildsen

Torsdag 8. april:

 • Webinar Innføring i EU - del to
 • Teams møte - Prosess og tid byggesak

Fredag 9. april:

 • Dialogmøte KS Agder
 • Skolehager
 • Webinar Innføring i EU - del tre
 • Ekstraordinært fjernmøte formannskapet

Uke 13
Fungerende ordfører i påskeferie fra lørdag 27. mars til og med mandag 5. april. 

Uke 12

Mandag 22. mars:

 • Kommunikasjonsmøter
 • Samsnakk administrativ og politisk ledelse
 • Statusmøte demokratiseringsenhet
 • Møte med gruppeledere i koallisjonen
 • Møte med hovedutvalgsledere
 • Gruppemøte TVP

Tirsdag 23. mars:

 • Samsnakk Terje Lilletvedt
 • Næring- og eierskapsutvalget
 • Månedsmøte for sosial bærekraft 
 • Månedsmøte om klima og miljø
 • Kristiansand Gjestehavn


Onsdag 24. mars:

 • Møte med AKT
 • Ytre ring
 • Samtale om byvekstavtale
 • Valg- o ghonorarutvalget
 • Bystyremøte

Torsdag 25. mars:

 • Statusmøte - Geir Asvik Haugum
 • Taksering i Kristiansand
 • Tverrsektorielt statusmøte for statsforvalteren og kommunene
 • Høringskonferanse ift forlengelse av forskrift i Kristiansand kommune


Fredag 26. mars:

 • Dialogmøte KS Agder
 • Ekstraordinært formannskapsmøte