Kameraovervåking i Kristiansand kommune

Denne siden gir informasjon om hvordan Kristiansand kommune benytter kameraovervåking.

Det er nødvendig for kommunen å kameraovervåke visse områder som kommunen er ansvarlig for. 

På denne siden kommer det en oversikt og mer utfyllende informasjon om de ulike områdene som kommunen kameraovervåker, og hvilke rettigheter du har når du blir kameraovervåket. Informasjon om de ulike stedene som blir kameraovervåket blir lagt til på denne siden fortløpende.

Dersom du ikke finner informasjon om kameraovervåkingen som du ønsker å se nærmere på, kan du kontakte oss på telefon: 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no

Dine rettigheter ved kameraovervåking

Omfanget av dine rettigheter vil avhenge av behandlingsgrunnlaget (det rettslige grunnlaget) for å kameraovervåke.
Som registrert har du rett på informasjon om:

 • behandlingen av dine personopplysninger
 • innsyn i om kommunen behandler dine personopplysninger  
 • hvordan personopplysningene dine blir behandlet
 • be om at uriktige personopplysninger blir rettet
 • be om at dine personopplysninger blir slettet,
 • be om at kommunen begrenser bruken av dine personopplysninger (fryser bruken) 
 • i noen tilfeller protestere mot behandlingen av dine personopplysninger

Du kan også lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside. 

Dersom du ønsker å benytte deg av rettighetene dine kan du sende inn skjema som du finner i den generelle personvernerklæringen på vår nettside under «innsyn i, retting og sletting av personopplysninger».

Du kan lese mer om kommunens rutiner for personvern på denne siden 

Kristiansand kommune har et personvernombud som kan kontaktes på e-post: personvernombud@kristiansand.kommune.no
NB! ikke send sensitiv informasjon på e-post.

Du finner informasjon om personvernombudets rolle på denne siden   

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om fremgangsmåten på Datatilsynets nettside

Skilting på steder med kameraovervåking

12301 Kristiansand kommune - Plakater - Området er kameraovervåket_091122 (002)_Side_3.jpg

På steder som kameraovervåkes settes det opp informasjonsskilt. Skiltene kan ha forskjellige farger.

 

Oversikt over områder med kameraovervåking

Her kommer det en oversikt og mer utfyllende informasjon om de ulike områdene som kommunen kameraovervåker, og hvilke rettigheter du har når du blir kameraovervåket.

 

Kameraovervåking av legevakt 

Kristiansand kommune er ansvarlig for kameraovervåkningen av legevakt.  Endel av bygningene er kameraovervåket med fokus på fasader og overvåkningen skjer hele døgnet alle dager i året.  Byggene som er kameraovervåket er er merket med kameraovervåkningsskilt.

Formålet med kameraovervåkingen er:

 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på personer, bygg eller biler, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, vold, hærverk og tyveri
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.  

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på folk som oppholder seg i byggene i deres hverdag. Kameraovervåkingen skjer utenfor bygget med primær fokus på fasader. 

Kristiansand kommune  har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningene. De berettigede interessene til kommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi brukerne bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte arealer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer som roterer, zoomer eller analyserer kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte i møte i august 2023. Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at kommunen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking 

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

 

Kameraovervåking av bygg disponert av by- og stedsutvikling

Kristiansand kommune er ansvarlig for kameraovervåkningen av kommunalt eide bygg disponert av teknisk, slik som lagre og sonestasjoner som har installert kameraovervåkning.  Endel av bygningene er kameraovervåket med fokus på fasader og overvåkningen skjer hele døgnet alle dager i året.  Byggene som er kameraovervåket er er merket med kameraovervåkningsskilt.

Formålet med kameraovervåkingen er:

 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på personer, bygg eller biler, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, vold, hærverk og tyveri
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.  

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på folk som oppholder seg i byggene i deres hverdag. Kameraovervåkingen skjer utenfor bygget med primær fokus på fasader. 

Kristiansand kommune  har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningene. De berettigede interessene til kommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi brukerne bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte arealer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer som roterer, zoomer eller analyserer kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte i møte i august 2023. Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at kommunen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking 

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

Kameraovervåking av rådhuset 

Kristiansand kommune er ansvarlig for kameraovervåkningen av rådhuset.  Endel av bygningene er kameraovervåket med fokus på fasader og overvåkningen skjer hele døgnet alle dager i året.  Byggene som er kameraovervåket er er merket med kameraovervåkningsskilt.

Formålet med kameraovervåkingen er:

 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på personer, bygg eller biler, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, vold, hærverk og tyveri
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.  

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på folk som oppholder seg i byggene i deres hverdag. Kameraovervåkingen skjer utenfor bygget med primær fokus på fasader. 

Kristiansand kommune  har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningene. De berettigede interessene til kommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi brukerne bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte arealer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer som roterer, zoomer eller analyserer kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte i møte i august 2023. Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at kommunen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking 

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

Kameraovervåking av Tangvall skolesenter

Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune er sammen ansvarlig for kameraovervåkningen på Tangvall skolesenter.

Bygningene er utvendig kameraovervåket mellom klokka 16 og 07 på hverdager og hele døgnet i helger og ferier. Det er også kameraovervåket innvendig i parkeringskjelleren hele døgnet.  

Formålet med kameraovervåkingen er:

 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på bygg, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, hærverk og tyveri
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.  

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på elever, ansatte eller andre brukere av skolebygningene og idrettsanleggene i deres hverdag.  

Kristiansand kommune og Agder Fylkeskommune har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningene. De berettigede interessene til kommunen og fylkeskommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi elever, ansatte og besøkende bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte læringsarenaer/idrettsarenaer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer som roterer, zoomer eller analyserer kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte i møte 3.3.23 ungdomsskole og 13.3.23 videregående skole Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at skolen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter eller ansvarlig hos Agder fylkeskommune som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking av Tangvall skolesenter

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

 

Kameraovervåking av skoler eid av Kristiansand kommune

Kristiansand kommune er ansvarlig for kameraovervåkningen av skoler som har kameraovervåkning og eid av Kristiansand kommune.

Bygningene er utvendig kameraovervåket mellom klokka 16 og 0730 på hverdager og hele døgnet i helger og ferier. 

Formålet med kameraovervåkingen er:

 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på bygg, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, hærverk og tyveri
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.  

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på elever, ansatte eller andre brukere av skolebygningene og idrettsanleggene i deres hverdag.  

Kristiansand kommune har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningene. De berettigede interessene til kommunen og fylkeskommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi elever, ansatte og besøkende bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte læringsarenaer/idrettsarenaer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer som roterer, zoomer eller analyserer kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte. Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at skolen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking av skolene

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

 

Kameraovervåking av parkeringshus eid av Kristiansand kommune

Kristiansand kommune er ansvarlig for kameraovervåkningen i parkeringshusene. 

Bygningene er kameraovervåket hele døgnet alle dager i året. 

Formålet med kameraovervåkingen er:

 • å hjelpe bilister som trenger det (ringer om hjelp)
 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på bygg eller biler, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, hærverk og tyveri
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.  

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på folk som oppholder seg i arealene i deres hverdag.  

Kristiansand kommune  har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningene. De berettigede interessene til kommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi brukerne bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte arealer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer som roterer, zoomer eller analyserer kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte i møte i august 2023. Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at kommunen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking 

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

 

Kameraovervåking av småbåthavner eid av Kristiansand kommune

Kristiansand kommune er ansvarlig for kameraovervåkningen i småbåthavnene. De  havnene som er kameraovervåket er er merket med kameraovervåkningsskilt.

Havnene er kameraovervåket hele døgnet alle dager i året. 

Formålet med kameraovervåkingen er:

 • å hjelpe båteiere som trenger bistand i forbindelse med hærverk
 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på bygg, havner eller båter, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, hærverk og tyveri
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.  

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på folk som oppholder seg i arealene i deres hverdag.  

Kristiansand kommune  har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningene, båtene og havnene. De berettigede interessene til kommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi brukerne bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte arealer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer som roterer, zoomer eller analyserer kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte i møte i august 2023. Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at kommunen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking 

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

Kameraovervåking av idrettsbygg og flerbrukshaller 

Kristiansand kommune er ansvarlig for kameraovervåkningen av kulturbygg.  Noen bygning er kameraovervåket med fokus på fasader og overvåkningen skjer hele døgnet alle dager i året. Andre bygg har også montert kamera i innvendige fellesområder.  Byggene som er kameraovervåket er er merket med kameraovervåkningsskilt.

Formålet med kameraovervåkingen er:

 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på personer, bygg eller biler, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, vold, hærverk og tyveri
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.  
 • å kunne trygge driftspersonell i deres hverdag

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på folk som oppholder seg i byggene i deres hverdag. 

Kristiansand kommune  har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningene. De berettigede interessene til kommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi brukerne bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte arealer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer som roterer, zoomer eller analyserer kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte i møte i august 2023. Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at kommunen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking 

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

 

Kameraovervåking av kulturbygg inkludert bibliotek

Kristiansand kommune er ansvarlig for kameraovervåkningen av kulturbygg.  Noen bygning er kameraovervåket med fokus på fasader og overvåkningen skjer hele døgnet alle dager i året. Andre bygg har også montert kamera i innvendige fellesområder.  Byggene som er kameraovervåket er er merket med kameraovervåkningsskilt.

Formålet med kameraovervåkingen er:

 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på personer, bygg eller biler, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, vold, hærverk og tyveri
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.  
 • å kunne trygge driftspersonell i deres hverdag

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på folk som oppholder seg i byggene i deres hverdag. 

Kristiansand kommune  har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningene. De berettigede interessene til kommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi brukerne bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte arealer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer som roterer, zoomer eller analyserer kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte i møte i januar 2024. Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at kommunen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking 

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

Kameraovervåking av sykehjem og institusjoner 

Kristiansand kommune er ansvarlig for kameraovervåkningen av institusjoner som har kamera tilknyttet.  Endel av bygningene er kameraovervåket med fokus på fasader og overvåkningen skjer hele døgnet alle dager i året.  Byggene som er kameraovervåket er er merket med kameraovervåkningsskilt.

Formålet med kameraovervåkingen er:

 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på personer, bygg eller biler, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, vold, hærverk og tyveri
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.  

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på folk som oppholder seg i byggene i deres hverdag. Kameraovervåkingen skjer utenfor bygget med primær fokus på fasader. 

Kristiansand kommune  har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningene. De berettigede interessene til kommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi brukerne bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte arealer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer som roterer, zoomer eller analyserer kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte i møte i august 2023. Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at kommunen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking 

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

 

Kameraovervåking av Gyldengården/disponert av NAV m.fl.

Kristiansand kommune er ansvarlig for kameraovervåkningen av Gyldengården.  Noen bygninger er kameraovervåket med fokus på fasader og overvåkningen skjer hele døgnet alle dager i året. Andre bygg har også montert kamera i innvendige fellesområder.  Byggene som er kameraovervåket er er merket med kameraovervåkningsskilt.

Formålet med kameraovervåkingen er:

 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på personer, bygg eller biler, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, vold, hærverk og tyveri
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.  
 • å kunne trygge driftspersonell i deres hverdag

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på folk som oppholder seg i byggene i deres hverdag. 

Kristiansand kommune  har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningene. De berettigede interessene til kommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi brukerne bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte arealer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer som roterer, zoomer eller analyserer kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte i møte i januar 2024. Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at kommunen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking 

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

Kameraovervåking av sykehjem og institusjoner 

Kristiansand kommune er ansvarlig for kameraovervåkningen av institusjoner.  Endel av bygningene er kameraovervåket med fokus på fasader og overvåkningen skjer hele døgnet alle dager i året.  Byggene som er kameraovervåket er er merket med kameraovervåkningsskilt.

Formålet med kameraovervåkingen er:

 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på personer, bygg eller biler, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, vold, hærverk og tyveri
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.  

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på folk som oppholder seg i byggene i deres hverdag. Kameraovervåkingen skjer utenfor bygget med primær fokus på fasader. 

Kristiansand kommune  har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningene. De berettigede interessene til kommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi brukerne bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte arealer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer som roterer, zoomer eller analyserer kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte i møte i august 2023. Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at kommunen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking 

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

 

 

Kameraovervåking av Kristiansand rutebilstasjon  

Kristiansand kommune er ansvarlig for kameraovervåkningen i rutebilstasjonen. Rutebilstasjonen er kameraovervåket hele døgnet alle dager i året. 

Formålet med kameraovervåkingen er:  

 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på bygg, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, hærverk og tyveri,   
 • å virke kriminalitetsforebyggende  
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.   

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på kunder og ansatte i deres hverdag.  

 

Kristiansand kommune  har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningen. De berettigede interessene til kommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi brukerne bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte arealer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer som roterer, zoomer eller analyserer kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte i møte i september 2023. Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at kommunen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking 

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

 

Kameraovervåking av kommunale boliger og nødboliger 

Kristiansand kommune er ansvarlig for kameraovervåkningen ved enkelte kommunale boliger og nødboliger. Kommunale boliger med kameraovervåkning og nødboliger med kameraovervåkning er kameraovervåket hele døgnet alle dager i året. 

Formålet med kameraovervåkingen er:  

 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på bygg, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, hærverk og tyveri,   
 • å virke kriminalitetsforebyggende  
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.   

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på kunder og ansatte i deres hverdag.  

Kristiansand kommune  har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningen. De berettigede interessene til kommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi brukerne bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte arealer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer med formål å analysere kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte i møte i september 2023. Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at kommunen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking 

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

 

 

Kameraovervåking av avlastningsboliger i Lundeveien 34 og 36

Kristiansand kommune er ansvarlig for kameraovervåkningen ved avlastningsboligene. Boligene er kameraovervåket hele døgnet alle dager i året. 

Formålet med kameraovervåkingen er:  

 • å forebygge handlinger som fører til tap eller skade på bygg, eiendom og verdier, som eksempelvis innbrudd, hærverk og tyveri,   
 • å virke kriminalitetsforebyggende  
 • å kunne følge opp hendelser som nevnt over, herunder å finne ut av hva som har skjedd og eventuelt identifisere gjerningspersoner for å bruke opptak som underlag for eventuelle politianmeldelser eller søksmål.   

Kameraovervåkingen skal ikke brukes til å følge med på beboere, besøkende eller ansatte i deres hverdag.  

Kristiansand kommune  har vurdert at det foreligger berettigete interesser for å kameraovervåke bygningen. De berettigede interessene til kommunen er å senke kostnadene som brukes på å følge opp innbrudd, hærverk og tyveri slik at offentlige midler i stedet kan brukes på å gi brukerne bedre vedlikeholdte, oppgraderte og tilrettelagte arealer. Det er også i samfunnets interesse å forhindre og oppklare ulovlige handlinger.  

Ved spørsmål om kameraovervåkningen kan du ta kontakt med Kristiansand kommunes tekniske driftssenter på telefon 38 07 55 55 eller e-post: post.tds@kristiansand.kommune.no.  

Personopplysninger

Kameraovervåkingen tar opptak av personer som oppholder seg innenfor kameraenes rekkevidde. Det benyttes ikke kameraer med formål å analysere kamerabilder for å utlede/sammenstille personopplysninger. Det benyttes ikke lydopptak.  

Kameraovervåking av arbeidsplass

Kameraovervåking av arbeidsplass er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Behovet, plassering og rutiner for kameraovervåkingen er drøftet med tillitsvalgte i møte i september 2023. Arbeidsgiver skal evaluere behovet for kameraovervåking jevnlig med tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2 tredje ledd.  

Lagring, bruk, utlevering og sletting

Kameraopptak lagres på server eiet av Kristiansand kommune og slettes automatisk etter sju dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker så kan opptaket oppbevares inntil 30 dager. Det er vurdert at det er nødvendig å lagre opptak i sju dager for å sikre at kommunen rekker å oppdage hendelser og videresende henvendelse om å sikre opptak til teknisk driftssentral. Det kan ta noe tid før hendelser oppdages dersom de skjer i helger, ferier eller på andre helligdager.    

Opptak blir ikke sett på med mindre det er nødvendig for å sikre bevis i forbindelse med en uønsket hendelse som skal politianmeldes eller ved skriftlig utleveringsbegjæring fra politiet. Det er kun ansatte med tjenstlig behov hos teknisk driftssenter som har tilgang til opptak.

Dine rettigheter ved kameraovervåking 

Som registrert har du rett på innsyn i om Kristiansand kommune behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.