Fakta om Kristiansand kommune

1500_Tangvall_Schrøder.jpg

Tangvall. Foto: Tor Erik Schrøder

Fakta og tall

  • Innbyggertall: 111 654 (SSB 1. januar 2020)
  • Areal: 644, 16 km²
  • Kristiansand kommune grenser i vest til Lindesnes kommune, i nord til Vennesla og Birkenes kommuner, og i øst til Lillesand kommune
  • Fylke: Agder
  • Kommunenummer: 4204 Kristiansand
  • Studenter på UiA: 12 995 studenter (høst 2019) fordelt på campus Kristiansand og campus Grimstad. Det er også andre høyskoler i Kristiansand.

Finn flere tall på SSBs nettsider.

Politikk

  • Ordfører: Jan Oddvar Skisland (AP) 
  • Varaordfører: Erik Rostoft (Folkelista)

Kristiansand kommune styres etter formannskapsmodellen. Formannskapet er kommunens nest høyeste organ etter Bystyret og har representanter både fra posisjon og opposisjon, etter forholdstall. Les mer om politikk i Kristiansand:

Politikk

Næring 

Les mer om hvordan det er å jobbe, studere, bo og leve og å etablere næringsvirksomhet på nettsiden vår om næringsliv i kommunen og på  Business Region Kristiansands nettsider: 

Business Region Kristiansand

Næringsforeningen har også egne nettsider:

Næringsforeningen i kristiansandsområdet

Besøk Kristiansand

Visit Kristiansand
Turistinformasjonen ligger i rådhuskvartalet

Følg kommunen i sosiale medier

Facebook
LinkedIn
Instagram
Youtube