Tiårsgrupper bygder og bydeler

Antall personer, gruppenes andeler innen området, og indeksert mot kommunesnittet

Vi presenterer tiårsgruppene i følgende to excel-filer:

Ens som viser befokningen utfra en senterbasert inndeling excel-fil

og en som viser befolkningen utfra inndeling i bydeler og bygder.