Kunnskaps- og etablererprøven

Praktiske opplysninger om kunnskaps- og etablererprøven

Prøvene tas i Innbyggertorget i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, mellom kl. 08.00 - 13.30.

Prøvene er elektroniske flervalgsprøver med tre svaralternativer, hvorav et er riktig.

Time bestilles på telefon 38 07 50 00 eller på e-post.

Ta med legitimasjon.

Pris: 400,-

Etter bestått prøve får du et diplom. Dette er gyldig i alle landets kommuner.

Kunnskapsprøve i alkoholloven

Alle skjenke- og salgssteder skal ha en styrer og en stedfortreder. For å godkjennes som styrer eller stedfortreder må man være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Kunnskapsprøven i alkoholloven er basert på læreboken «Kunnskapsprøven for skjenke- og salgsbevilling etter alkoholloven» som kan bestilles på VINN.no (ekstern lenke).

VINN arrangerer også nettbaserte seminarer og har «test deg selv»-prøver med samme vanskelighetsgrad som prøven du vil ta hos oss.

For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige.

Tid til disposisjon: 60 minutter.

Tillatt hjelpemiddel: ordbok (fremmedspråklig-norsk/norsk-fremmedspråklig).

Prøven avlegges på norsk.

Etablererprøven

Alle som vil godkjennes som daglig leder for et serveringssted må bestå etablererprøven, før søknaden om serveringsbevilling blir innvilget. Dette er en prøve som omhandler økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Etablererprøven er basert på læreboken «Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet» som kan bestilles på VINN.no (ekstern lenke).

VINN arrangerer også nettbaserte seminarer og har «test deg selv»-prøver med samme vanskelighetsgrad som prøven du vil ta hos oss.

For å bestå prøven må 40 av 50 svar være riktige.

Tid til disposisjon: 90 minutter.

Tillatt hjelpemiddel: lovdata.no. 

Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Tildeling av ekstratid for tilrettelagt prøve ved for eksempel lesevansker/dysleksi kan gis. Behovet må dokumenteres med legeerklæring. 

Maksimal utvidelse er 30 minutter.

Ved bestilling av time må det informeres om at det er behov for ekstratid.