Gebyr - omsetningsavgift

Alle som har salgs- eller skjenkebevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkohol.
Omsetningsoppgave

Omsetningsoppgaven for alkohol skal returneres til bevillingskontoret innen 1. mars.

Kommunen tar kontakt dersom det er nødvendig med bekreftelse fra revisor/regnskapsfører. 

Send inn omsetningsoppgave

Behandling av personopplysninger

Dersom omsetningsoppgaven ikke sendes innen fristen, kan det føre til prikker.

Minstegebyr

Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling er 1960 kroner per år, mens minstegebyret for skjenkebevilling er 6100 kroner per år.

Gebyr for engangsbevilling er fra 440 kroner, + administrasjonsgebyr på 100 kroner. Minstegebyrene er fastsatt i § 6-2 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk.

Faktura

Faktura på bevillingsgebyret sendes til bevillingshaver. I fakturaen foretas samtidig en avregning for året før, basert på de kvantum som revisor har bekreftet.