Likestilling og mangfold

Kristiansand kommunes likestillingsarbeid har som mål at alle skal verdsettes og ha like muligheter for samfunnsdeltakelse, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, alder, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.