Eierskap

Eierskapsmelding

Her finner du Kristiansand kommunes gjeldende eierskapsmelding, som ble vedtatt i 2021. Innholdet i eierskapsmeldingen er delt inn i fem kapitler. I tillegg finner du tidligere vedtatte eierskapsmeldinger og tidligere vedtatte eierberetninger i PDF-format. 

 

Eierposisjoner

Her finner du en oversikt over heleide og deleide aksjeselskap, kommunale foretak, interkommunale selskap, interkommunale samarbeid og stiftelser pr. 31.12.2022.