Toppidrettsstipend

Nå kan idrettsklubber, kretser og særforbund søke om at toppidrettsutøvere og toppidrettstrenere tildeles stipend fra Kristiansand kommune.

Søknadsfristen er 8. oktober 2023 kl. 23.59.

Søknadskriterier

Klubben, kretsen eller forbundet skal søke på vegne av utøveren og/eller treneren. Utøver skal representere en idrettsklubb i Kristiansand. Om man har blitt tildelt stipend tidligere, er ikke dette til hinder for å motta stipend på nytt på et senere tidspunkt. Man kan tildeles stipend i hovedsak for ett år, men det kan også gis for inntil to år om gangen.

Stipendsummen for 2023 er på totalt 450 000 kroner.

Ved tildeling av toppidrettsstipend til utøver, legges det vekt på innlevert dokumentasjon på:

  • Oppnådde resultater primært på nasjonalt/internasjonalt seniornivå
  • Uttalelser fra trener/leder/klubb/krets/forbund
  • Kortfattet trenings- og konkurranseplaner for videre satsning

Begrensinger

  • Økonomiske forutsetninger varierer fra idrett til idrett, fra miljø til miljø og fra utøver til utøver. Det vil derfor kunne være aktuelt å foreta en økonomisk behovsprøving ved tildeling av offentlig tilskudd til formålet.
  • Mottakeren står fritt til å bruke stipendet til videreutvikling innenfor sin idrett. Kristiansand kommune kan velge å trekke tilbake tildeling om det forekommer at mottaker blir dømt for bruk av doping. 
  • Kristiansand kommune kan velge å trekke tilbake tildeling om det forekommer at mottaker blir dømt for bruk av doping.

Søknadsskjema og retningslinjer

Alle idrettsklubber/organisasjonsledd i idretten innenfor Kristiansand kommune kan fremme forslag på kandidater. Det åpnes ikke opp for søknad fra enkeltpersoner/utøvere.

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for toppidrettsstipend

Søknadsfrist 08.10.2023

Tildeling

Toppidrettsstipendene tildeles av kulturutvalget i møte 7. desember 2023. Toppidrettsforumet i Kristiansand sammen med ett medlem av kulturutvalget, innstiller kandidat(er) overfor kulturutvalget.

Toppidrettsforum består av representanter fra Universitetet i Agder, Olympiatoppen Sør, Kristiansand idrettsråd, Kristiansand katedralskole Gimle, Akademiet videregående skole og Kristiansand kommune v/Idrettsenheten.

Kontaktinformasjon

Idrettssjef Christian Jørgensen: 95 08 38 45

eller rådgiver idrett og fysisk aktivitet Tore Tønnesen 48 08 90 06