Toppidrettsstipend

Nå kan idrettsklubber, kretser og særforbund innstille toppidrettsutøvere og toppidrettstrenere til stipend fra Kristiansand kommune

Innstillingsfristen er torsdag 15. oktober 2020 kl. 23.59.

Søknadskriterier

Klubben, kretsen eller forbundet skal søke på vegne av utøveren og/eller treneren. Utøver skal representere en idrettsklubb hjemmehørende i Kristiansand. Om man har blitt tildelt stipend tidligere, er ikke dette til hinder for å motta stipend på nytt på et senere tidspunkt. Man kan tildeles stipend i hovedsak for ett år, men det kan også gis for inntil to år om gangen. Stipendsummen for 2020 er på totalt kr 400 000,-

Ved tildeling av toppidrettsstipend til utøver, legges det vekt på innlevert dokumentasjon på:

  • Oppnådde resultater primært på nasjonalt/internasjonalt seniornivå
  • Uttalelser fra trener/leder/klubb/krets/forbund
  • Kortfattet trenings- og konkurranseplaner for videre satsning

Begrensinger

  • Økonomiske forutsetninger varierer fra idrett til idrett, fra miljø til miljø og fra utøver til utøver. Det vil derfor kunne være aktuelt å foreta en økonomisk behovsprøving ved tildeling av offentlig tilskudd til formålet.
  • Mottakeren står fritt til å bruke stipendet til videreutvikling innenfor sin idrett.
    Kristiansand kommune kan velge å trekke tilbake tildeling om det forekommer at mottaker blir dømt for bruk av doping. 

Søknadsskjema og retningslinjer

Alle idrettsklubber/organisasjonsledd i idretten innenfor Kristiansand kommune kan fremme forslag på kandidater. Det åpnes ikke opp for søknad fra enkeltpersoner/utøvere.

Søknadsskjema

Retningslinjer for toppidrettsstipend

Søknadsfrist 15.10.2020

Tildeling

Toppidrettsstipendene tildeles av kulturutvalget i møte 2. desember 2020. Toppidrettsforumet i Kristiansand sammen med ett medlem av kulturutvalget, innstiller kandidat(er) overfor kulturutvalget. 

Toppidrettsforum består av representanter fra Universitetet i Agder, Olympiatoppen Sør, Kristiansand Idrettsråd, Kristiansand Katedralskole Gimle, Akademiet og Kristiansand

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef kultur og idrett Stein Tore Sorthe, mobil: 415 08 561