Haraldvigen feriekoloni

KORT FORTALT

  • Haraldvigen feriekoloni er Kristiansand kommunes ferietilbud for barn i alderen 7-13 år.
  • Oppholdene varer i seks døgn, fra søndag til lørdag.
  • Søknadsfrist er utløpt for årets feriekoloni.
  • Årets feriekoloni er fullbooket. 

Haraldvigen.jpg

Haraldvigen feriekoloni er et ferietilbud for barn i alderen 7-13 år. Foto: Haraldvigen.

Ferietilbudet i 2020

• Uke 26: 21. juni - 27.juni
• Uke 27: 28. juni - 4. juli
• Uke 33: 9. august - 15. august

Oppholdene varer i seks døgn, fra søndag til lørdag.

Hvem kan søke?

Foreldre med barn og unge i alderen 7- 13 år.

Betaling

Hvert barn som får plass må betale egenandel basert på foreldrenes inntekt. Det er søskenmoderasjon med 50 prosent betaling for det andre barnet.

• Inntekt opp til 200.000 kroner - egenandel på 1300 kroner
• Inntekt over 200.000 kroner - egenandel på 1600 kroner

Legg ved dokumentasjon av brutto inntekt ved søknaden. Dokumentasjonen kan være for 2019 eller for en måned i 2020, som multipliseres (ganges) med 12.

Søknadsskjema

Søknadsskjema Haraldvigen feriekoloni

Søknaden fylles ut digitalt. 

Ønsker du å søke plass for flere barn må du sende en søknad per barn.

Søknadsfrist: 24. april 2020

Når får du svar?

Dere får beskjed om dere har fått plass fra Haraldvigen rundt 25. mai. Da får dere også informasjon om fremmøtested, tidspunkt og andre praktiske detaljer.

De som står på venteliste, får beskjed noe senere.

Dere får regning for egenandelen fra Haraldvigen, og denne må være betalt før 8. juni.

Årets leir gjennomføres

Det blir feriekoloni i år og leiren er nå fullbooket.