Haraldvigen feriekoloni

KORT FORTALT

  • Haraldvigen feriekoloni er Kristiansand kommunes ferietilbud for barn i alderen 7-13 år.
  • Oppholdene varer i fem døgn, fra søndag til fredag.
  • Søknadsfrist for sommeren 2024 er 24. april 2024.

Haraldvigen.jpg

Haraldvigen feriekoloni er et ferietilbud for barn i alderen 7-13 år. Foto: Haraldvigen.

Ferietilbudet i 2024

• Uke 26: 23. juni - 28. juni
• Uke 27: 30. juni - 05. juli

Oppholdene varer i fem døgn, fra søndag til fredag.

Hvem kan søke?

Foreldre med barn og unge i alderen 7- 13 år.

Søknadsskjema

Personvernerklæring

Betaling

Hvert barn som får plass må betale egenandel basert på foreldrenes inntekt. Det er søskenmoderasjon med 50 prosent betaling for det andre barnet.

• Inntekt opp til 200.000 kroner - egenandel på 1300 kroner
• Inntekt over 200.000 kroner - egenandel på 1600 kroner

Legg ved dokumentasjon av brutto inntekt ved søknaden. Dokumentasjonen kan være for 2022 eller for en måned i 2023, som multipliseres (ganges) med 12.

Når får du svar?

Dere får beskjed om dere har fått plass fra Haraldvigen rundt 20. mai. Da får dere også informasjon om fremmøtested, tidspunkt og andre praktiske detaljer.

De som står på venteliste, får beskjed noe senere.

Dere får regning for egenandelen fra Haraldvigen, og denne må være betalt før 1. juni.

Annen informasjon

Faktura og tilbud vil bli sendt på oppgitt e-postadresse. All korrespondanse vil foregå elektronisk. Barnet det søkes plass for, skal føres opp med adresse til den av de foresatte som barnet bor hos, om foresatte ikke bor sammen. Fyll ut et skjema for hvert barn dere søker for, hvis dere søker om plass for søsken.

I rubrikken for andre kontaktpersoner føres opp de som kan kontaktes mens barnet er på Haraldvigen, dersom det ikke er mulig å få kontakt med de foresatte. Det må opplyses om spesielle forhold ved barnet som Haraldvigens personale bør ta hensyn til. Det er f.eks. spesielle medisiner barnet bruker, sengevæting eller om barnet har spesielle allergier. Alle søknader behandles konfidensielt.