Faglig samarbeid

Kristiansand kommune og Universitetet i Agder (UiA) samarbeider om forskning, utdanning og innovasjon.

Forskning

Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for en bærekraftig kommunesektor. Kristiansand kommune bruker forskning og kunnskapsutvikling til å fremme innovasjon og skalering av de tiltakene man kan dokumentere at virker. Forskning gjør innovasjon i offentlig sektor bedre, billigere og mer bærekraftig og er helt nødvendig for omstillingsarbeidet sektoren står overfor. KS understreker behovet for at kommunesektoren og forskningsmiljøene knyttes bedre sammen.

Universitetet i Agder og Kristiansand kommune har lang tradisjon for forskningssamarbeid. Gjennom forskningssamarbeidet utvikler UiA og Kristiansand kommune relevant kunnskap som kan benyttes til utvikling eller forbedring av kommunens tjenester. Samarbeidet dekker flere av UiAs forskningsmiljø og legger til rette for deltakelse av kommunen som aktiv partner i forsknings- og utviklingsprosjekter.  

Spør oss om forskningssamarbeid 

Er du forsker og ønsker samarbeid med Kristiansand kommune? Ta kontakt med fagperson/leder du allerede kjenner, eller vår forskningssjef Eirik Abildsnes.

Offentlig ph.d 

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) skal bidra til økt forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.  

Forskningsrådet skal stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og tilbyr støtte til gjennomføring av doktorgradsprosjekter. Doktorgradsprosjektet skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere. Prosjektet skal også fremskaffe kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store og støtte opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi.​ (legg inn link til kommunenes FoU- og innovasjonsstrategi) 

OFFPHD er ikke en konkurransearena. Det vil si at midlene ikke tildeles på grunnlag av konkurranse, men på grunnlag av at alle kravene i utlysningen er innfridd. Midlene tildeles fortløpende til søknader som tilfredsstiller alle kravene i utlysningen. 

Kristiansand kommune har kandidater som har gjennomført et off.ph.d.-prosjekt og flere pågående prosjekter, innenfor tema som for eksempel klima, helsetjenester og undervisning.  

Les mer på Forskningsrådets nettsider:

Offentlig sektor-ph.d.

Kombinerte stillinger

Kombinerte stillinger er et viktig virkemiddel for å redusere avstanden mellom praksisfeltet, forskning og utdanningene. Kristiansand kommune har flere ansatte med kombinerte stillinger delt mellom universitetet og kommunen.  

Utdanning

Samarbeidet mellom Universitetet i Agder og Kristiansand kommune gir økt arbeidsrelevans i utdanninger, legger til rette for samskaping og bidrar til tilgjengelige og attraktive utdannings- og praksisarenaer.  

Samarbeidet legger til rette for at UiAs bachelor-, master-, etter- og videreutdanninger er relevante for kommunalt arbeidsliv.  

Hvert år gjennomfører mange UiA-studenter master- og bacheloroppgaver med utgangspunkt i problemstillinger i Kristiansand kommune. 

Ønsker du å skrive en studentoppgave i samarbeid med Kristiansand kommune? Klikk her for mer informasjon om prosedyren. 

Les mer om kommunens nettverk og prosjekter sammen med Universitetet i Agder, andre universiteter og forskningsinstitutter her:

Universitetskommune Kristiansand

Innovasjon

Universitetsbysamarbeidet mellom Universitetet i Agder og Kristiansand kommune fører til bærekraftig nyskaping i tjenestene i kommunal sektor og synliggjøring av aktørenes samfunnsansvar som endringsaktører i offentlig sektor.

Samarbeidet realiseres til tjenesteinnovasjon i offentlig sektor og ny næringsvirksomhet i Agder.