Kalender

Finn arrangementer, aktiviteter og møter i kalender-oversikten vår.

Visit Kristiansand

Visit Kristiansand (ekstern nettside)

Bibliotek

Arrangementer på bibliotekene i Kristiansand kommune (ekstern nettside)

Du kan også finne arrangementer på bibliotekets Facebook-side (ekstern nettside).

Knuden kulturskole

Aktivitetskalender Knuden kulturskole (ekstern nettside)

Samsen kulturhus

Samsen kulturhus (ekstern nettside)

Kulturhuset Open Mind

Arrangementer for ungdom i Søgne på Kulturhuset Open Mind på Facebook (ekstern nettside).

Søgne gamle prestegård

Arrangementer på Søgne gamle prestegård (ekstern nettside)

Kristiansand er

Vår arrangementside for større arrangementer som En by for alle (uke 6 hvert år), Demokratiuka, klima og miljø og frivilligheten. 

Kristiansand er (ekstern nettside)

Politiske møter

Politiske møter på Politisk Agenda (ekstern nettside)

Ordførers kalender

Ordførers kalender

Varaordførers kalender

Varaordførers kalender