Møterom i Rådhuskvartalet til utlån

Foreninger og lag kan låne møterom gratis i Rådhuskvartalet til ikke-kommersiell virksomhet.
Utlån av møterom i Rådhuskvartalet

Lokalene kan lånes gratis av frivillige foreninger, organisasjoner og lag som skal holde offentlige møter. Det samme gjelder offentlige etater som ønsker å ha åpne møter der publikum har lett adgang.

Utlånstilbudet følger skoleruta for grunnskolen.

Det er sju møterom til utlån i underetasjen. Fire rom har styrebordsoppsett med plass til 14 personer. Tre rom har klasseromsoppsett med plass til 35 personer. To av disse kan slås sammen, slik at det er plass til 70 personer.

Som følge av covid-19 er antall plasser halvert pr. møterom, dermed er kapasiteten som følger: 2 rom med 18 plasser, disse kan slås sammen slik at det blir 36 plasser, 1 rom med 15 plasser og 4 rom med 11 plasser.

Det er lerret og projektor i alle rom. Du må ta med egen pc hvis du skal bruke projektoren. Eventuell bevertning og kaffe/te kan bestilles hos ISS i Rådhuskvartalet på tlf. 47902604.

Retningslinjer for utlån.

Retningslinjer for bruk av møterom i Rådhuskvartalet på kveldstid høsten 2020

Som følge av Covid-19, har Kristiansand kommune innført følgende retningslinjer for bruk av møterommene på kveldstid.

• Arrangøren må ha en ansvarlig person som påser at retningslinjene overholdes. Navnet på denne personen gis til kommunens representant i skranken
• Border og andre berøringsflater tørkes over før møtedeltakerne ankommer. Klut og vaskemiddel skal være utplassert i møterommet. Hvis ikke, kan man kontakte kommunens representant i skranken
• Man kan ikke være flere personer i møterommet enn det som er oppgitt (se lapp på bordet)
• Personer som er syke eller som ikke føler seg i form, skal ikke delta på møtet/samlingen
• Samtlige deltakere vasker seg med håndsprit ved ankomst
• Det skal minimum være 1 meters mellomrom mellom møtedeltakerne
• Arrangøren må føre navneliste over samtlige møtedeltakere. Navnelisten leveres kommunens representant i skranken
• Ved servering av mat og drikke, skal retningslinjene fra FHI følges. Alt skal ryddes bort før man forlater rommet
• Border og andre berøringsflater tørkes over etter at møtet er slutt

Minner i tillegg om følgende:

• Skal dere bruke projektoren må dere ha med egen PC
• Er det ønskelig med mat/kaffe til møte kan dette bestilles hos vår kantine (ISS) på telefon 47902604 mellom kl. 8-13
• Husk å rydde etter dere og ev. sett kopper ol. inn i oppvaskmaskinen før dere går
• Dørene står åpne og skranken i 1. etasje er betjent

Bilder av ulike typer møterom

Bilder kommer etter hvert.

Her bestiller du møterom

Jeg har lest betingelsene: