Veteranplan 2023—2028

Veteranplanen vedtas av bystyret, og er bygget på innhold i utarbeidet veteranplan på Regjeringens handlingsplan og Regjeringens oppfølgingsplan for veteraner.

Foto: Maria Selnes, Forsvaret.

Foto: Maria Selnes, Forsvaret.

Bystyret vedtok 21. mars 2018 Kristiansand kommunes første veteranplan. Arbeidet med veteranplanen har vært organisert i en arbeidsgruppe bestående av kommunalt ansatte og en referansegruppe. Referansegruppen bestod av forsvarsveteraner og organisasjoner med koblinger til veteranmiljøet, i tråd med planens målsetninger.

Veteranplan for Kristiansand kommune 2023—2028

Mer informasjon kommer snart. 

Veteranplan for Kristiansand kommune 2018—2020

Les veteranplanen her

Kontaktperson for veteranplanen

Anne Reidun Røise
Avdelingsleder innbyggertorg
41 62 14 07