Syn og hørsel

KORT FORTALT

  • Synskonsulent i kommuen kan hjelpe deg å søke om synshjelpemidler. 
  • Hørselskonsulent i kommuen kan hjelpe deg å søke om hørselshjelpemidler. 

 

Har du utfordringer som følge av nedsatt syn eller hørsel kan du søke om syns- og hørselstekniske hjelpemidler.

Våre tjenester er for alle innbyggere som bor i Kristiansand kommune. Tjenestene er gratis, og hjelpemidlene du får vedtak på dekkes av NAV. For å få vedtak på hjelpemidler fra NAV, må synstapet eller hørselstapet være varig, det vil si 2 år eller mer.

Hjelpemidlene får du på utlån fra NAV.

Vi hjelper deg med å søke på hjelpemidler for hjemmet og fritiden.

Trenger du hjelpemidler til jobb eller skole/utdanning, kan du ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Agder. Telefon: 40 70 28 10

Syn

For å søke om synshjelpemidler må du ha hatt utredning hos øyelege. Epikrise fra utredningen må fremvises for å bekrefte at du oppfyller kravene til NAV-Hjelpemiddelsentral for å søke synshjelpemidler

Epikrisen kan sendes som en henvisning til Kristiansand kommune, Enhet for rehabilitering, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Er synsevnen din redusert til cirka 6/18 (0,33) eller dårligere, eller du har redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn, kan du ha behov for synshjelpemidler.

Synskonsulenten kan:

  • Hjelpe deg som har nedsatt syn med å finne gode løsninger for å fungere best mulig i hverdagen.
  • Formidle synshjelpemidler og gi opplæring og oppfølging i bruk av disse

På Helse Norges nettsider kan du lese mer om hjelpemidler og annen synsrelatert informasjon.  - Oppdateres våren 2024

På NAV sine nettsider finner du mer detaljert informasjon om syn og rettigheter:                

Har nedsatt syn eller trenger briller - nav.no

 

Hørsel

Har du nedsatt hørsel eller er døv, kan du søke om hjelpemidler slik at hverdagen din blir tryggere og bedre. Du kan få hjelpemidler du kan bruke hjemme, på jobb og under utdanning.

Eksempler på hjelpemidler er varsling for brann og dørklokke, samtaleforsterker og TV-streamer til høreapparater.

Hørselskonsulenten kan:

  • Hjelpe deg som har nedsatt hørsel eller er døv med å finne gode løsninger for å fungere bedre i hverdagen.
  • Formidle hørselshjelpemidler og gi opplæring og oppfølging i bruk av disse.

På Helsenorges nettsider kan du lese mer om hjelpemidler og annen hørselsrelatert informasjon:

Hørselshjelpemidler - Helsenorge

Kontaktinformasjon

Enhet for rehabilitering, avdeling hjelpemiddeltjenester

Telefon: 38 14 44 60

e-post:         

                         

Besøksadresse:                
Rigedalen 20, 4626 Kristiansand

 

Postadresse:                     
Kristiansand kommune
Enhet for rehabilitering
PB. 4, 4685 Nodeland