Tilbud til voksne og eldre

KORT FORTALT

Fysioterapeutene og ergoterapeutene gir behandling, trening og tilrettelegging til innbyggere over 16 år.

Fysioterapi

Fysioterapeutene som er ansatt i Kristiansand kommune har som mål at du skal få en bedre hverdag, slik at du kan være så selvhjulpen og aktiv som mulig

Vi bistår personer over 16 år, som bor hjemme, og har vanskelig for å benytte fysioterapi på institutt. Vi jobber også med vurderinger/tiltak opp mot mennersker som bor på institusjon. 

Enhet for rehabilitering, administrasjon kan hjelpe deg med å legge inn henvendelse til fysioterapitjenesten. Ta kontakt på 38144460.

Ergoterapi

Ergoterapeutene som er ansatt i Kristiansand kommune har som mål at du skal få mulighet til aktivitet og deltakelse i hverdagslivet. Vi kan komme hjem til deg eller du kan møte oss i våre lokaler i Rigedalen 20. 

Vi kan hjelpe med samtale/kartlegging, funksjonsutredning/testing og trening på å utføre daglige gjøremål. Vi kan hjelpe med å søke tekniske hjelpemidler og gi opplæring i å bruke dem. Vi kan også tilrettelegge omgivelsene i bolig eller på fritidsarena slik at du kan delta mer aktivt selv. 

Vi bistår personer over 16 år som bor hjemme. Vi jobber også med vurderinger og tiltak opp mot mennesker som bor på institusjon.

Enhet for rehabilitering, administrasjon kan hjelpe deg med å legge inn henvendelser til ergoterapitjenesten. Ta kontakt på 38144460

Enhet for rehabilitering

Besøksadresse:

Rigedalen 20
4626 Kristiansand

Kontaktinformasjon

Enhet for rehabilitering

Rigedalen 20

4626 Kristiansand

Telefon: 38 14 44 60

Epost