Tilbud til voksne og eldre

KORT FORTALT

Fysioterapeutene og ergoterapeutene gir behandling, trening og tilrettelegging til innbyggere over 16 år.

Ergoterapi

Ergoterapeutene i Kristiansand kommune har som mål at du skal få mulighet til aktivitet og deltakelse i hverdagslivet.  

Vi tilbyr funksjonskartlegging og trening på å utføre daglige gjøremål. Det kan innebære å søke tekniske hjelpemidler, og gi opplæring i å bruke dem. Vi kan bidra med å tilrettelegge omgivelsene slik at du kan delta mer aktivt selv.  

Vi bistår personer over 16 år som bor hjemme, og på institusjon.  

Enhet for rehabilitering tar imot henvendelser til ergoterapitjenesten. Ta kontakt på 38 14 44 60, eller e-post

Fysioterapi

Fysioterapeutene i Kristiansand kommune har som mål at du skal få en bedre hverdag, slik at du kan være så selvhjulpen og aktiv som mulig.  

Vi bistår personer over 16 år, som bor hjemme, og har vanskelig for å benytte ordinære treningstilbud eller fysioterapi på institutt. Vi jobber også med vurderinger og tiltak opp mot mennersker som bor på institusjon.  

Fysioterapeutene tilbyr funksjonskartlegging, aktive treningstiltak og tilrettelegging. Vi gir ikke manuell behandling, men veileder i en aktiv tilnærming.   

Vi holder behandlingsgrupper som tilbyr trening to ganger i uka over 12 uker.   
Enhet for rehabilitering tar imot henvendelser til fysioterapitjenesten. Ta kontakt på 38 14 44 60 eller send e-post.

 

Enhet for rehabilitering

Besøksadresse:

Rigedalen 20
4626 Kristiansand

Kontaktinformasjon

Enhet for rehabilitering

Rigedalen 20

4626 Kristiansand

Telefon: 38 14 44 60

Epost