Pårørende til person med selvmordstanker

Ved akutt selvmordsfare, ring 113.

Selvmordstanker eller andre destruktive tanker kan skyldes ulike forhold. Å være pårørende til personer med selvmordstanker, er belastende. Mange kan trenge hjelp til å sortere disse tankene. Å snakke om sin vanskelige situasjon kan være det som bryter det selvdestruktive tankemønsteret. 

Pårørende kan ofte være de første til å oppdage faresignaler og gripe inn før det er for sent. Men ingen kan være ansvarlige for at andre velger å ta sitt eget liv.

Her er tips til relevante nettsider og webinar:

Det finnes ulike mestringsverktøy for å klare å ivareta seg selv som pårørende. Ta kontakt med oss på Drop-in for pårørende dersom du ønsker å mer informasjon, eller les om ulike selvhjelpsmetoder her.

På nettressursen Ingen å miste kan du få mer inngående informasjon om selvmordforebygging. Dette er en del av en selvmordsforebyggende kampanje i regi av RVTS Sør og Helsedirektoratet.