Andre tilbud

Pårørende

Pårørendesenteret i Stavanger (PS) har god oversikt over tilbud og organisasjoner for pårørende i din kommune. Skriv inn "Kristiansand" i søkefeltet, så kommer alle frivillige, statlige og kommunale tilbud for pårørende opp. På nettsiden finner du også ulike verktøy og filmer. De har nasjonal chatte- og telefontjeneste hver dag og kan nås på 90 90 48 48.

Ungpårørende.no er et tilbud for unge pårørende.

Pårørendesenterert i Oslo (PIO) er et støttesenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid i helse- og omsorgssektoren. De har nasjonal rådgivningstelefon: 22 49 19 22.

En oversikt over andre lokale tilbud kan du finne på kommunens nettside under Drop-in Livsmestring.

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) gir god oversikt over hvor du og familien din kan få hjelp.

For mange er det god støtte i å lytte til andre pårørende. Her er et filmarkiv fra Pårørendesenteret i Stavanger som kan være nyttig. Her er filmer om pårørende til personer med sjeldne diagnoser.

Ansatt

Er du ansatt, frivillig eller student og ønsker å lære mer om pårørende og pårørendeinvolvering? Her er noen tips:

  • Pårørendeprogrammet - for fagfolk og av fagfolk, er en nyttig ressursside for fagfolk som ønsker å bli bedre på pårørendearbeid.
  • Veilederen "På samme lag" er et verktøy til kommunene som gir etikkrefleksjon i samarbeid med pårørende. 
  • Ønsker du å hjelp til å snakke med barn du er bekymret for, kan www.snakkemedbarn.no være til god hjelp.
  • Pårørendesenteret i Stavanger (PS) har god oversikt over tilbud og organisasjoner for pårørende i din kommune. Skriv inn "Kristiansand" i søkefeltet, så kommer alle frivillige, statlige og kommunale tilbud for pårørende opp. På nettsiden finner du også ulike verktøy og filmer. De har nasjonal chatte- og telefontjeneste hver dag og kan nås på 90 90 48 48.
  • Ungpårørende.no er et tilbud for unge pårørende.
  • Pårørendesenterert i Oslo (PIO) er et støttesenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid i helse- og omsorgssektoren. De har nasjonal rådgivningstelefon: 22 49 19 22.
  • En oversikt over andre lokale tilbud kan du finne på kommunens nettside under Drop-in Livsmestring.
  • BTI (Bedre tverrfaglig innsats) gir god oversikt over hvor du og familien din kan få hjelp.
  • For mange er det god støtte i å lytte til andre pårørende. Her er et filmarkiv fra Pårørendesenteret i Stavanger som kan være nyttig. Her er filmer om pårørende til personer med sjeldne diagnoser.