Mattilbud og aktiviteter

Mattilbud og aktiviteter for personer med ulike utfordringer innen rus og psykisk helse.

Tilbudene i oversikten er gratis, og du trenger ikke henvisning for å delta eller bruke tilbudene. 

Du kan selv henvende deg direkte til de ulike tiltakene. 

Gratis mattilbud 

Lavterskel aktiviteter