Kikhostevaksine for gravide

KORT FORTALT

  • Fra mai får alle gravide tilbud om kikhostevaksine i uke 24 av svangerskapet
  • Når mor er vaksinert, danner hun antistoffer som overføres til fosteret. Spebarnet er da beskyttet fra fødsel og frem til det selv får sin første kikhostevaksine ved 3 måneder.
  • Vaksinen får man der man ellers går til svangerskapskontroll: Hos jordmor eller hos fastlegen.
Hvorfor kikhostevaksine for gravide

Det var nærmest ingen tilfeller av kikhoste under pandemien, men det har vært en økende forekomst de siste året. I mars 2024 ble det registrert det høyeste antall tilfeller på en måned siden 2012. FHI har registrert flere utbrudd og følger nøye med på utviklingen.

Kikhoste er en luftveisinfeksjon som gir mest alvorlige forløp for spebarn. Det kan være svært plagsomt for voksne, og kalles «hundredagershosten», men kikhoste er farligst for uvaksinerte barn under 1 år. 

Mange barn under 1 år med kikhoste blir innlagt (25%-60%). Kikhoste kan gi store pusteproblemer, og det kan medføre vansker med å ta til seg næring. I mer alvorlige tilfeller kan pustestopp gi hjerneskade, og i sjeldne tilfeller kan komplikasjoner av infeksjonen gi en dødelig utgang. I Danmark døde et spebarn av kikhoste i juni 2023, noe som gjorde at man gjeninnførte kikhostevaksinering av gravide der.

Kikhostevaksine tilbys gravide i store deler av verden, og gir spebarn god beskyttelse mot kikhoste.

Barn får sin første dose med kikhostevaksine ved 3 måneders alder, men fra fødsel og frem til da er de avhengige av antistoffer (beskyttelse) som de får fra mor. Vaksinen er vist å ha god effekt første 3 levemåneder.

Hvordan det virker

Når mor får kikhostevaksine i svangerskapet, danner hun antistoffer som overføres til fosteret. Spebarnet er da beskyttet mot kikhoste fra fødsel og frem til det selv får sin første kikhostevaksine ved 3 måneders alder. Spebarnet er da beskyttet mot kikhoste de første månedene, som ellers vil være den mest sårbare perioden med tanke på å bli smittet.

For at barnet skal få best mulig beskyttelse har man sett at den gravide må få vaksinen i svangerskapet, og at det er viktig at den gravide får vaksine i hvert svangerskap. Det best tidspunktet å vaksinere den gravide på, for at barnet skal få best mulig beskyttelse, er uke 24. Vaksinen tilbys helt frem til fødsel.

Det er ikke funnet økt risiko for bivirkninger eller uønskede utfall hos mor, foster eller barnet etter fødsel, eller uønskede utfall av svangerskap ved sammenligning av vaksinerte og uvaksinerte gravide.  

Hvor du får vaksinen

Vaksinen får man der man ellers går til svangerskapskontroll. Det betyr at man kan få vaksine hos jordmor, helsesykepleier eller hos fastlegen.

Kikhostevaksinen til den gravide er en del av barnevaksinasjonsprogrammet og er gratis.  

Kikhostevaksinen er en trekomponentvaksine, som betyr at man også oppnår beskyttelse mot difteri og stivkrampe. Den heter dTp (Boostrix) og er en oppfriskningsvaksine. De fleste gravide er allerede grunnvaksinert i barnevaksinasjonsprogrammet. Uansett vaksinasjonsstatus, anbefales de gravide en dose kikhostevaksine i uke 24.

Det er vanlig å få litt vondt på innstikkstedet. Noe får feber, muskelverk og føler seg litt syke. Dette går vanligvis over av seg selv i løpet av noen dager.

Informasjon fra FHI

Folkehelseinstituttet