Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten skal fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Tjenesten er først og fremst til spedbarn og småbarn i alderen 0-5 år.  Du vil møte følgende fagpersonell: Helsesøster, lege, jordmor og fysioterapeut.

Dette er det vanlige tilbudet fra helsestasjonene

Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn 0-5 år og deres foreldre. Helsestasjonene jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom.

Helsestasjonene følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling.

Når et barn blir født sendes fødselsmelding til helsestasjonen der du bor. Helsesøster vil ta kontakt for å avtale hjemmebesøk.

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også selv ta kontakt utover det. Når du flytter skal du gi beskjed til helsestasjonen du har tilhørt om din nye adresse, og om at de kan sende journal på barnet til ny helsestasjon.

Ved helsestasjonen kan dere få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel. Det gis tilbud om veiledning både individuelt og i grupper.

Tilbudet er gratis.

Helsestasjoner i  i ditt område

De fem helsestasjonene i Kristiansand holder til i Familiens hus i Vest, Vågsbygd, Sentrum, Lund og i Randesund.

Ved kontakt på e-post vennligst ikke send sensitiv informasjon. I henhold til lovgivning har ikke helsestasjonen mulighet for å besvare timebestillinger på e-post. Timebestillinger og endringer må derfor gjøres på telefon.

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 0800–1500.

Familiens hus i Vågsbygd
Vågsbygd ringvei 100, inngang B. Telefon: 38 07 58 00. E-post

Familiens hus i Sentrum
Aquarama, Tangen 8. Telefon: 38 10 76 50. E-post

Familiens hus i Lund 
Kjøita 25. Telefon: 91 37 95 10. E-post

Familiens hus i Øst
Strømme senter, Strømmeveien 85. Telefonnummer: 38 07 59 80. E-post

Familiens hus Vest
Familiens hus Vest flyttet 15 mai 2020 til rådhuset på Nodeland. Songdalsveien 53, telefonnummer 979 90 371. E-post

Helsestasjonen oppfordrer til opprettelse av digital postkasser. Timeinnkallinger sendes digitalt fra helsestasjonen.

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 0800–1500.

Hva tilbyr helsestasjonstjenesten?
 • Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging og henvisning ved behov.
 • Tilbud om barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Forebyggende psykososialt arbeid.
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper.
 • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.
 • Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede.
Helsestasjonsprogrammet

Nyfødt

Hjemmebesøk av helsesøster

4 uker

Gruppekonsultasjon v/ helsesøster

6 uker

Legeundersøkelse. Vaksinasjon. Samtale v/helsesøster  

3 mnd

Vaksinasjon. Samtale og undersøkelse v/helsesøster

4 mnd

Gruppekonsultasjon v/fysioterapeut og helsesøster

5 mnd

Vaksinasjon. Samtale og undersøkelse v/helsesøster

6 mnd

Legeundersøkelse. Samtale v/helsesøster

8 mnd

Gruppekonsultasjon v/helsesøster

10 mnd

Samtale og undersøkelse v/helsesøster

12 mnd

Legeundersøkelse. Vaksinasjon. Samtale v/helsesøster  

15 mnd

Vaksinasjon. Samtale og undersøkelse v/helsesøster

18 mnd

Gruppekonsultasjon v/helsesøster

2 år       

Legeundersøkelse. Samtale v/helsesøster

4 år

Samtale og undersøkelse v/helsesøster

Åpen helsestasjon

Familiens hus Vågsbygd:                                      Torsdager kl. 13.30-14.30
Familiens hus Sentrum:                                        Hver dag kl. 12.00-13.00

Familiens hus Lund:                                             Hver dag kl. 12-13
Familiens hus Øst       :                                        Torsdager kl. 13.30-14.30

Andre tilbud
 • Forsterket helsestasjon (sentrum)
 • Helsestasjon for flyktninger (sentrum)
 • Fødsels- og foreldreforberedende kurs
 • ICDP-grupper
Samarbeidspartnere
 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Familiesenter
 • Fastlege
 • Barnevern
 • Barnehager
 • Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP)
 • Habiliteringstjenesten (HABU)

 Nyttige nettsider:

Barnevaksinasjonsprogrammet
Amming
Mat 0-5 år

Mat for spedbarn (0-12 mnd)

Mat for barn (fra 1 år)

Tannhelse

 Film - Happyteeth

Søvn
 Førstehjelp og sykdom
 Foreldrerollen

 Foreldrebrosjyrer

 Andre nyttige nettsider

Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Voksne for barn

Folkehelseinstituttet

 NHI.no

NAV.no

Tryggmammamedisin.no

Barnas stasjon

Homestart