Vil du bli støttekontakt, besøkshjem eller fosterhjem?

KORT FORTALT

  • Her finner du informasjon om støttekontakt, besøkshjem eller fosterhjem.
  • Du kan fylle ut et skjema på siden for å søke om å bli støttekontakt, besøkshjem eller fosterhjem.  
  • Kontaktinformasjon til barnevernet.
  • Denne siden er en del av en temaside om barnevern.

Bli støttekontakt

En støttekontakt engasjert av barnevernet hjelper barn og unge som har behov for sosialt samvær eller støtte til å ta del fritidsaktiviteter utenfor hjemmet. Støttekontakten får godtgjøring av kommunen.

En støttekontakt kan gå på besøk til barnet/ungdommen, bli med på tur, kino, kafé, trening eller andre sosiale aktiviteter, avhengig av barnets interesser og ønsker. Det skal være givende både å ha- og å være støttekontakt.

Støttekontakten er oppdragstaker og ikke fast ansatt i Kristiansand kommune.

Les mer om å bli støttekontakt og søk om å bli støttekontakt

Bli besøkshjem

Dersom du ikke vil bli fosterhjem, finnes det andre måter å hjelpe barn på. En av disse er å bli besøks- eller avlastningshjem. Les mer om besøkshjem:

Besøkshjem (Bufdir)

Bli fosterhjem

Hva er et fosterhjem?

Med fosterhjem menes private hjem som tar imot barn for en kortere eller lengre periode. Fosterhjemmet er et privat hjem som tar vare på barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo med foreldrene sine.

Til fosterforeldre velges det personer som har særlig evne til å gi barn og ungdom et trygt og godt hjem, og som kan løse oppfostringsoppgavene i samsvar med de forutsetningene som er lagt til grunn om oppholdets varighet.

Ofte er fosterhjem trygge voksenpersoner som barnet fra før av kjenner, i sin familie eller nettverk.

Informasjon til deg som vurderer å bli fosterhjem

Søknadsskjema 

Samme skjema fylles ut for støttekontakt, besøkshjem og fosterhjem.

Skjema for støttekontakt, beøkshjem og fosterhjem (elektronisk skjema)

Skjema for støttekontakt, besøkshjem og fosterhjem (informasjon om deg som ønsker å bli oppdragstaker, doc.-skjema)

KONTAKT BARNEVERNTJENESTEN

Våre avdelinger er lokalisert på alle fem Familiens hus. Felles telefonnummer til Familiens hus og barnevernvakten: 38 07 54 00.

Åpningstider for barnevernvakten i Kristiansand: 
Mandag-torsdag: 08.00-23.00
Fredag: 08.00-24.00
Lørdag: 17.00-02.00
Søndag: 17.00-23.00 

Etter stengetid besvares vår telefon av Alarmtelefonen for barn og unge på telefonnummer 116 111 (døgnåpen). 

Send sikker digital post til barnevernet
Send e-post (ikke send personsensitiv informasjon)