Vil du bli støttekontakt, besøkshjem eller fosterhjem?

KORT FORTALT

  • Her finner du informasjon om støttekontakt, besøkshjem eller fosterhjem.
  • Du kan fylle ut et skjema på siden for å søke om å bli støttekontakt, besøkshjem eller fosterhjem.  
  • Kontaktinformasjon til Barneverntjenesten.
  • Denne siden er en del av en temaside om barnevern.

Bli støttekontakt

En støttekontakt engasjert av Barneverntjenesten hjelper barn og unge som har behov for sosialt samvær eller støtte til å ta del fritidsaktiviteter utenfor hjemmet. Støttekontakten får godtgjøring av kommunen.

En støttekontakt kan gå på besøk til barnet/ungdommen, bli med på tur, kino, kafé, trening eller andre sosiale aktiviteter, avhengig av barnets interesser og ønsker. Det skal være givende både å ha- og å være støttekontakt.

Støttekontakten er oppdragstaker og ikke fast ansatt i Kristiansand kommune.

Søk om å bli støttekontakt i skjema nederst på siden.

Bli besøkshjem

Dersom du ikke vil bli fosterhjem, finnes det andre måter å hjelpe barn på. En av disse er å bli besøks- eller avlastningshjem. Les mer om besøkshjem:

Besøkshjem (Bufdir)

Bli fosterhjem

Hva er et fosterhjem?

Med fosterhjem menes private hjem som tar imot barn for en kortere eller lengre periode. Fosterhjemmet er et privat hjem som tar vare på barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo med foreldrene sine.

Til fosterforeldre velges det personer som har særlig evne til å gi barn og ungdom et trygt og godt hjem, og som kan løse oppfostringsoppgavene i samsvar med de forutsetningene som er lagt til grunn om oppholdets varighet.

Ofte er fosterhjem trygge voksenpersoner som barnet fra før av kjenner, i sin familie eller nettverk.

Informasjon til deg som vurderer å bli fosterhjem

Søknadsskjema 

Samme skjema fylles ut for støttekontakt, besøkshjem og fosterhjem.

Skjema for støttekontakt, besøkshjem og fosterhjem

Behandling av personopplysninger

KONTAKT BARNEVERNSTJENESTEN

Våre avdelinger er lokalisert på alle Familiens hus. Felles telefonnummer til Familiens hus og barnevernsvakten: 38 07 54 00.

Åpningstider for barnevernsvakten i Kristiansand 

Mandag-torsdag: 08.00-23.00
Fredag: 08.00-24.00
Lørdag: 17.00-01.00
Søndag: 17.00-23.00 

Etter stengetid besvares vår telefon 38 07 54 00 av Alarmtelefonen (ekstern lenke) for barn og unge, som er døgnåpen. 

Avdelinger i Barnevernstjenesten - besøksadresser

Avd. Vest,  Songdalsveien 53, Nodeland
Avd. Vågsbygd, Vågsbygd ringvei 100
Avd. Sentrum/Lund,  Aquarama, Tangen 8, AQ inng. B
Avd. Øst/Lillesand/Birkenes,  Strømmeveien 85
Avd. Ungdom, Avd. for spesialiserte tiltak, Avd. for barn under omsorg, Avd. mottak og barnevernvakt (dagtid), Gyldenløves gate 23
Avd. Mottak og barnevernsvakt, kveld Tinghuset, Tollbodgata 45
Avd. Fagutvikling og administrasjon, Aquarama, Tangen 8, inngang D.

Send sikker digital post til Barnevernstjenesten (lenke til elektronisk skjema)
Send e-post (lenke til e-post) NB. Ikke send personsensitiv informasjon på e-post.

Postadresse

Barnevernstjenesten
Postboks 4
4685 Nodeland

Barnevernsleder: Monica Brunner, telefon 95 19 67 24.