For oppdragstakere

KORT FORTALT

  • Her finner du rapporteringsskjema og timelister for tilsynsførere, støttekontakt og besøkshjem.
  • Kontaktinformasjon.
  • Denne siden er endel av en temaside om barnevern.

Rapportering

Rapport vedrørende tilsyn ved samvær/beskyttet samvær

Rapportskjema for tilsynspersoner (elektronisk skjema)

Rapportskjema for tilsynspersoner (doc.-skjema)

Rapport fra støttekontakt

Rapport fra miljøarbeider

Rapport fra besøkshjem

NB! Send alle vedlegg med sikker digitalt post til oss:

Send sikker digital post

Timelister

Timeliste for besøkshjem

Timeliste for støttekontakter, miljøarbeidere, avlastere og tilsynsførere

NB! Send alle vedlegg med sikker digitalt post til oss:

Send sikker digital post

KONTAKT BARNEVERNTJENESTEN

Våre avdelinger er lokalisert på alle fem Familiens hus. Felles telefonnummer til Familiens hus og barnevernvakten: 38 07 54 00.

Åpningstider for barnevernvakten i Kristiansand: 
Mandag-torsdag: 08.00-23.00
Fredag: 08.00-24.00
Lørdag: 17.00-02.00
Søndag: 17.00-23.00 

Etter stengetid besvares vår telefon av Alarmtelefonen for barn og unge på telefonnummer 116 111 (døgnåpen). 

Send sikker digital post til barnevernet
Send e-post (ikke send personsensitiv informasjon)