Innsyn i dokumenter

KORT FORTALT

  • Her kan du kreve innsyn i saksdokumenter.
  • Skjema for krav om innsyn.
  • Kontaktinformasjon.
  • Denne siden er en del av en temaside om barnevern.

Her kan du be om å få innsyn i saksdokumenter i barnevernet.

Gjelder for barn som har vært tilknyttet barneverntjenesten i kommunene:

  • Kristiansand
  • Søgne
  • Songdalen
  • Lillesand 
  • Birkenes

Du må kreve innsyn skriftlig:

Skjema for forespørsel om partsinnsyn i dokumenter (doc.-skjema) 

NB! Send skjema med sikker digitalt post til oss:

Sikker digital post

KONTAKT BARNEVERNTJENESTEN

Våre avdelinger er lokalisert på alle fem Familiens hus. Felles telefonnummer til Familiens hus og barnevernvakten: 38 07 54 00.

Åpningstider for barnevernvakten i Kristiansand: 
Mandag-torsdag: 08.00-23.00
Fredag: 08.00-24.00
Lørdag: 17.00-02.00
Søndag: 17.00-23.00 

Etter stengetid besvares vår telefon av Alarmtelefonen for barn og unge på telefonnummer 116 111 (døgnåpen). 

Send sikker digital post til barnevernet
Send e-post (ikke send personsensitiv informasjon)