Om barnevernet

KONTAKT BARNEVERNTJENESTEN

Våre avdelinger er lokalisert på alle fem Familiens hus. Felles telefonnummer til Familiens hus og barnevernvakten: 38 07 54 00.

Åpningstider for barnevernvakten i Kristiansand: 
Mandag-torsdag: 08.00-23.00
Fredag: 08.00-24.00
Lørdag: 17.00-02.00
Søndag: 17.00-23.00 

Etter stengetid besvares vår telefon av Alarmtelefonen for barn og unge på telefonnummer 116 111 (døgnåpen). 

Send sikker digital post til barnevernet
Send e-post (ikke send personsensitiv informasjon)

KORT FORTALT

 • Barneverntjenesten hjelper barn og familier som har en krevende og vanskelig livssituasjon.
 • Du kan sende bekymringsmelding på denne siden.
 • Denne siden er en del av en temaside om barnevern.

Visjon og verdier

Visjon: Sammen møter vi barn og unge med mot og hjertevarme.

Verdier: Vi møter barn og unge gjennom;

 • Åpenhet (være ærlige og gi god og nok informasjon)
 • Ydmykhet (tro på barn, være lyttende, respektfull og innrømme feil)
 • Kjærlighet (bry oss, være engasjert og vise hjertevarme)
 • Samarbeid (ta barn og unge med på avgjørelser, og få tilbakemelding)

Barnevernvakta

Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap. Hovedoppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt. Alle tiltak barnevernvakten iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester. Les mer om barneverntjenesten. 

Barnevernvakten samarbeider både med barn og unges nettverk og offentlig ansatte. Sistnevnte er ofte personer ansatt i hjelpeapparatet, skole eller helsepersonell som kommer i kontakt med barn, ungdom og deres foreldre.

Alle kan varsle om en akuttsituasjon. En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding. Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakten ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder.

Barnevernvakten i Kristiansand er akuttberedskapen for barneverntjenesten i Kristiansandregionen. Kristiansandregionen består av følgende kommuner:

 • Kristiansand
 • Lillesand og
 • Birkenes.

I tillegg har vi beredskap for følgende kommuner:

 • Bygland
 • Bykle
 • Evje og Hornnes
 • Iveland
 • Lindesnes
 • Valle
 • Vennesla og
 • Åseral 

Send bekymringsmelding

Send bekymringsmelding til barnevernet (for privatpersoner)

Send bekymringsmelding til barnevernet (for offentlig ansatte)

Tilsynsrapport

Fra 1.1.2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten (barnevernloven § 2-1, 8. ledd): 

Tilsynsrapport for barneverntjenesten i kristiansandsregionen 2021

Lenker

Bufdirektoratet

Barnevernsloven - lov om barnevern

Familieråd - gode løsninger for barnet i slekt og nettverk (Bufdir)

Barnekonvensjonen

Alarmtelefonen

Barneombudet

Tiltak og tilbud i regi av Kristiansand kommune

Denne siden er en del av en temaside om barneverntjenester:

Barneverntjenester