Om demens

Om demens

Demens er ikke en enkeltsykdom, men et syndrom som er et resultat av ulike sykdommer eller skader i hjernen. Sykdomsforløpet hos personer som har demens kan variere. Det vanligste er gradvis nedsatt mestringsevne. Symptomene er få og knapt merkbare i starten, men blir etter hvert flere og tydeligere.

Det kan variere hva som er de første symptomene ved demenssykdom, men vanlige symptomer kan være:

  • betydelig glemsomhet, særlig for nye hendelser
  • problemer med å utføre oppgaver man tidligere har mestret
  • språkproblemer
  • desorientering for tid og sted, særlig på nye steder
  • svekket dømmekraft
  • vansker med abstrakt tenkning
  • forandring av atferd og sosial tilbaketrekking
  • flatere stemningsleie, bryr seg ikke så mye som tidligere 

 

imagep4h0g.png

 

Demenssykdommer

Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste typen, men det finnes også en rekke andre demenssykdommer. De aller fleste demenssykdommer utvikler seg slik at man gradvis blir dårligere.

Det er viktig å utelukke andre demensliknende sykdommer som depresjon og delirium. Se film om dette her: Demensliknende sykdommer

Mild kognitiv svikt (MCI): Det er et grenseland mellom hva som er normale, aldersbetingede forandringer i hjernen og demenssykdom. Denne fasen kalles mild kognitiv svikt og det kan være en risikofaktor for utvikling av demens. Ca 50 % av de som får en mild kognitiv svikt (MCI) utvikler demens. (Film)

Du kan få mer informasjon om demens er på disse nettstedene

Temaside om "Hva er demens?" fra Nasjonalforeningen. En frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. 

Temaside om "Demens" fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Her finner du nyttig informasjon om demens, og gode tjenestetilbud for personer med demens.

Veiviser demens. Veivisereren gir råd, tips og informasjon om aktuelle tiltak i de ulike faser av demenssykdommen til personer med demens og deres pårørende. Veiviser demens er basert på Nasjonal faglig retningslinje om demens. Siden er utviklet i et samarbeid mellom Nasjonalt senter for aldring og helse, Helsedirektoratet og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Om "Demens" på Helsenorge.no.  Her får du råd om hvordan du som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder. Du finner også informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens. Du får også vite mer om rettigheter og samtykkekompetanse.

Information about dementia in different languages

Engelsk/English and World health organization

Polsk/Polski

Tyrkisk/Türk

Urdu/اردو


For help and more information

Please contact your doctor/physician.  

You can also contact the dementia team:
Kristiansand kommune - Hukommelsesteam (monday-Friday between 08.30-15.00) 

Services available to next of kin of someone with dementia (helsenorge.no)