Hukommelsesteam

KORT FORTALT

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud som kan bistå deg eller din pårørende ved spørsmål om eller mistanke om demens

Solhatt. Ingrid Mydland

Hukommelsesteamet

Teamet kartlegger og utreder personer med hukommelsessvikt eller demens. Vi anbefaler tiltak og tjenester og gir råd og veiledning til den enkelte og deres pårørende, og samarbeider med fastlegene og hjemmetjenesten.

Hukommelsesteamets oppgaver

- Hjemmebesøk i forbindelse med utredning, kartlegging og veiledning 
- Gi informasjon om aktuelle tilbud 
- Samarbeid med fastlege 
- Pårørendeskolen (se utfyllende informasjon her)
- Støttesamtaler

Brosjyre om hukommelsesteam

Brosjyre om pårørendeskolen

Hvem kan ta kontakt?

  • Personer med hukommelsesvansker
  • Pårørende/venner
  • Fastleger
  • Hjemmetjenesten og annet personale

Dersom det er aktuelt med utredning eller kartlegging, kan du også ta kontakt via din fastlege.

KONTAKT

Heidi Solhaug (sykepleier)
Telefon: 95 83 30 72 (mandag-fredag mellom 08.30-15.00)

 

Kathrine Færestrand (ergoterapeut)
Telefon: 47 61 16 72 (mandag-fredag mellom 08.30-15.00)

 

Julie Pehrsson Thomassen (spesialsykepleier)
Telefon: 90 76 53 04 (mandag-fredag mellom 08.30-15.00)

 

Besøksadresse (etter avtale): Gyldengården (Gyldenløvesgate 23)

 

Epost