Hukommelsesteam

KORT FORTALT

  • Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud som kan bistå deg eller din pårørende ved spørsmål om eller mistanke om demens

Solhatt. Ingrid Mydland

Hukommelsesteamet

Teamet kartlegger og utreder personer med hukommelsessvikt eller demens. Vi anbefaler tiltak og tjenester og gir råd og veiledning til den enkelte og deres pårørende, og samarbeider med fastlegene og hjemmetjenesten.

Hukommelsesteamets oppgaver

- Hjemmebesøk i forbindelse med utredning, kartlegging og veiledning 
- Gi informasjon om aktuelle tilbud 
- Samarbeid med fastlege 
- Pårørendeskolen (se utfyllende informasjon her)
- Støttesamtaler

Brosjyre om hukommelsesteam

Brosjyre om pårørendeskolen

Hvem kan ta kontakt?

  • Personer med hukommelsesvansker
  • Pårørende/venner
  • Fastleger
  • Hjemmetjenesten og annet personale

Dersom det er aktuelt med utredning eller kartlegging, kan du også ta kontakt via din fastlege.

Demensvennlig samfunn  

Kurs om demensvennlig samfunn er et gratis tilbud til bedrifter og organisasjoner i det private og det offentlige. Hensikten er å at personer med demens blir mer selvhjulpne og kan leve aktive, gode liv. 

Det er et mål at personer med demens skal ha gode liv lengst mulig. Derfor har Kristiansand kommune en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om gjennomføring av deres kurskonsept.

Avtalen er gratis for kommunen. Den gir kommunen tilgang til kursmateriell og annen opplæring fra foreningen. Kommunen forplikter seg til å tilby kurs for næringslivet og det offentlige i hvordan de bedre kan legge til rette for personer med demens.  

Kurs om demensvennlig samfunn er gratis.

Kursene kommer til deg

Kursene om demensvennlig samfunn blir holdt hos oppdragsgiver.  

Kurset varer én time, og kursdeltakerne lærer hvordan å møte personer med demens i jobbsammenheng og privat.  

Avtalen med nasjonalforeningen innebærer også at kommunen bekrefter en intensjonserklæring om en helhetlig tankegang i arbeidet som kommunen gjør for målgruppen.  

Kommunen har opprettet en arbeidsgruppe for koordinering av tilbudet om opplæring av ansatte i privat og offentlig servicenæring.   

Ønsker du å vite mer eller bestille kurs?

Send oss en e-post

 

KONTAKT

Heidi Solhaug (sykepleier)
Telefon: 95 83 30 72 (mandag-fredag mellom 08.30-15.00)

 

Kathrine Færestrand (ergoterapeut)
Telefon: 47 61 16 72 (mandag-fredag mellom 08.30-15.00)

 

Julie Pehrsson Thomassen (spesialsykepleier)
Telefon: 90 76 53 04 (mandag-fredag mellom 08.30-15.00)

 

Besøksadresse (etter avtale): Gyldengården (Gyldenløvesgate 23)

 

Epost