Om Fyll dagene

Fyll dagene er en oversikt over tilbud og aktiviteter for personer som har eller har hatt utfordringer med rus eller psykisk helse. Hensikten med Fyll dagene-messen er å presentere aktuelle tiltak og tilbud innen rus eller psykisk helse samlet på ett sted.

Petter Nyquist benyttet anledningen til å gratulere at Fyll dagene Kristiansand ble arrangert for første gang i 2022. 

Fyll dagene-messe

Fyll dagene-messen i Kristiansand arrangeres i samarbeid med Blå Kors, ProLAR Nett, A-Larm og Kristiansand kommune.

Aktivitetsmessen retter seg mot mennesker som har eller har hatt utfordringer med rus eller psykisk helse, og som ønsker en meningsfull hverdag. Dette er også en møteplass for ansatte som møter disse personene i sine jobber, pårørende og andre interesserte. Utstillerne er frivillige- og ideelle organisasjoner/stiftelser, offentlige tilbud, sosiale entreprenører og private aktører. På denne måten bidrar organisasjoner og offentlige tiltak til å skape en møteplass for utveksling og informasjon, hvor de kan presentere mulige aktiviteter og tilbud. Fyll dagene-messens målgruppe er brukere av våre tjenester, samarbeidspartnere og øvrige innbyggere i Kristiansand kommune.

— Fyll dagene er en møteplass som viser mangfoldet av tilbud som finnes, øker bevisstheten om viktigheten av å ha noe å fylle dagene med, og gir håp og tro om at endring og bedring er mulig, sier rådgiver i Kristiansand kommune, Øystein Endresen.

Det har etablert seg en felles forståelse for at en meningsfull hverdag er viktig for folks livskvalitet. Fyll dagene er godt likt av brukerorganisasjoner og erfaringskonsulenter, og for flere har deltakelse resultert i gode rehabiliteringsprosesser.

— Tidligere deltakere forteller at de har blitt positivt overrasket over at det finnes så mange tilbud å velge mellom. Aktivitetsmessene har også bidratt til at organisasjoner har blitt kjent og utviklet samarbeid. Flere utstillere har rapportert om økning i antall deltakelse og omtaler Fyll dagene som deres bransjetreff, avslutter Endresen.

Rådgiver i Helse og Mestring, Øystein Endresen.

Rådgiver i Helse og Mestring, Øystein Endresen.

 

Kontaktperson

Øystein Endresen
Rådgiver i Helse og Mestring, Kristiansand kommune.
46 88 41 19